W niedzielę blisko 500 żołnierzy z Polski, Litwy, Ukrainy i Kanady rozpoczęło ćwiczenie pod kryptonimem „Maple Arch-17”. Ceremonia otwarcia odbyła się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba.

Ćwiczenie dowódczo—sztabowe wspomagane komputerowo pk. Maple Arch-17 jest najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym roku, organizowanym przez Wielonarodową Brygadę LITPOLUKRBRIG im. Wielkiego Hetmana Konstantina Ostrogskiego przy współpracy ze stroną kanadyjską. Głównym celem ćwiczenia jest zgrywanie pododdziałów oraz zacieśnienie międzynarodowej współpracy i relacji wojskowych pomiędzy jednostkami afiliowanymi Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG

— czytamy na portalu wojsko-polskie.pl.

W roli pierwszoplanowych ćwiczących występują bataliony z Polski i Ukrainy – 5. Batalion strzelców podhalańskich z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz 1. Batalion 80. Brygady Powietrznodesantowej. Jako drugoplanowi ćwiczący zadania będą realizowały grupy operacyjne pozostałych afiliowanych jednostek, w tym pododdział z Litwy — informuje portal.

Manewry są organizowane przez LITPOLUKRBRIG przy wsparciu oficerów z Kanady, która uczestniczy w ćwiczeniu Maple Arch-17 od 1999 r., szkoląc się oraz pełniąc rolę doradcy. — To przedsięwzięcie stwarza nam cenną okazję do zbiorowego szkolenia w międzynarodowej obsadzie, promując współpracę oraz wzmacniając silne bilateralne relacje obronne, przyczyniając się do zbiorowego sukcesu

— powiedział ppłk Stephen Hale, dowódca kanadyjskiego kontyngentu.

Źródło: wojsko-polskie.pl.

ZOBACZ TAKŻE:

Tarcza Europy

Jeżeli chcemy zachować niepodległość – nie ma ucieczki od Międzymorza. Do tego potrzeba nam sojuszu z Ukrainą

Bezpieczeństwo Polski jest związane z przyszłym bezpieczeństwem Ukrainy – amerykański analityk

Międzymorze. „Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy”

Polska jest silna tylko wtedy, kiedy gra ramie w ramie z Ukrainą

Ukraina powinna dołączyć do Trójmorza – ukraiński politolog

Na Litwie zaproponowano Polsce, Ukrainie i Białorusi stworzyć sojusz Międzymorza dla walki przeciwko FR

Armia Międzymorza budzi niepokój Moskwy

Ukraina funkcjonuje już, jak wschodnia flanka NATO – szef MSZ Ukrainy

„Warszawa powinna zrozumieć: nie NATO i nie Waszyngton, lecz Ukraina broni bezpieczeństwa i przyszłości Polski”

Ukraina stworzy nowy sojusz zbrojny w Europie: „Nasi wojskowi zrobili pierwszy krok”