Na Litwie zaproponowano Polsce, Ukrainie i Białorusi stworzyć sojusz Międzymorza dla walki przeciwko FR

Jeden z litewskich historyków przekonany, że jeżeli wznowić potężny sojusz państw na kształt Rzeczypospolitej.