Autor: Redakcja

Putin zadeklarował roszczenia terytorialne wobec sąsiadów i usiłował zaprzeczać zasadzie prawa narodów do samostanowienia

Krytyka administracyjnego podziału terytorialnego ZSRR zaproponowana przez Lenina, który przekształcił unitarne imperium rosyjskie w związek republik na podstawie narodowej, stała się obsesją w bolesnym umyśle gospodarza Kremla. Powtarza ją z maniakalnym uporem. Prawo republik do wycofania się ze Związku Radzieckiego było bombą zegarową, powiedział Putin.

czytaj więcej

Krew na szali. Bitwa pod Kostiuchnówką – największa polska bitwa I Wojny Światowej – Robert Czyżewski

Pamiętam cytat z Jacaka Kaczmarskiego „krew i rany twoje, a cudze profity”. Czy tak było tym razem? Militarnie tak, ale politycznie bitwa miała inne znaczenie. Podniosła ona wagę polskiego czynnika w rachunkach walczących potęg. Kilka miesięcy później Niemcy i Austro-Węgry przerwały zmowę zaborców i ogłosiły odtworzenie Królestwa Polskiego.

czytaj więcej

Sojusz Północnoatlantycki zaczął wdrażać plan obrony Polski i państw bałtyckich

„Podjęliśmy decyzje by zwiększyć gotowość naszych sił do odpowiedzi na każde zagrożenie, w każdej chwili, z każdego kierunku”. NATO zaczęło wdrażać plan obrony dla Polski i krajów bałtyckich, który został uzgodniony na początku grudnia 2019 r. podczas dwudniowego szczytu NATO w Londynie. Stało się to możliwe po wycofaniu zastrzeżeń przez Turcję. Podjęcie decyzji politycznej jest sukcesem dla całego NATO.

czytaj więcej

Rocznica zwycięstwa pod Kłuszynem. 410 lat temu wojska Stanisława Żółkiewskiego rozgromiły kilkukrotnie większe siły Księstwa Moskiewskiego

Bitwa kłuszyńska była tą bitwą, którą można śmiało nazwać największym dokonaniem polskiego oręża. Bitwa ta na zawsze zmieniła historię Rzeczpospolitej i Rosji. Niewielkie wojska Stanisława Żółkiewskiego, dzięki genialnej sile polskiej husarii i wielkiemu talentowi dowódcy, rozgromiły kilkukrotnie większe siły rosyjskie. Dziś mija dokładnie 410 lat od tego dnia.

czytaj więcej

Rosja rozmieściła wojska gotowe do ofensywy w pobliżu granicy z Ukrainą

Rosja utworzyła trzy ugrupowania wojsk, zdolnych do przeprowadzenia niespodziewanych operacji ofensywnych z ograniczonymi celami na terytorium Ukrainy – owiadczył szef Głównego Departamentu ds. Współpracy Międzynarodowej i Weryfikacji Sił Zbrojnych Ukrainy, generał porucznik Wasyl Gołopatiuk podczas online-spotkania Forum ds. Bezpieczeństwa w OBWE, informuje agencja Ukrinform.

czytaj więcej