Kategoria: Sojusz Piłsudski–Petlura

Dlaczego Piłsudski

Mamy dziś 153. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego (Komendanta – tak jak mówili ci, którzy chcieli podkreślić swój związek z legionową tradycją). Wielu miał wrogów za życia, teraz pomniejsza się jego rolę w inny sposób – zestawiając go w szeregu innych „ojców niepodległości”. Dla mnie jednak Józef Piłsudski jest z tymi postaciami niezestawialny.

„Przed Bitwą Warszawską” – pomnik upamiętniający międzynarodową współpracę podczas wojny 1920 roku

Józef Piłsudski, Pál Teleki, Szymon Petlura i Charles de Gaulle to postaci uwiecznione na pomniku „Przed Bitwą Warszawską” autorstwa profesora Karola Badyny. Monument upamiętnia wsparcie Polski przez Węgry, Francję i Ukrainę podczas wojny polsko-bolszewickiej.

100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. Wsparcie Ukrainy dla Polski w wojnie polsko-bolszewickiej – gov.pl

Przywódcy Józef Piłsudski i Symon Petlura zawarli sojusz przeciw Bolszewikom. Przywódcy państw, Józef Piłsudski i Symon Petlura uznali, że w interesie Polski i Ukrainy leży wspólna walka z Sowietami. Piłsudski dążył do utworzenia silnego i przyjaznego Polsce państwa ukraińskiego nad Dnieprem, stanowiącego bufor odgradzający Polskę od Rosji Sowieckiej.

100-lecie Cudu nad Wisłą. W Warszawie będzie Skwer Generała Marka Bezruczki!

W sierpniu 1920 r., kierując mieszaną polsko-ukraińską załogą, Marko Bezruczko dowodził udaną obroną Zamościa przed Konarmią Budionnego. Sukces obrońców Zamościa pozwolił na zatrzymanie pochodu potężnego zgrupowania Armii Czerwonej w kierunku Lublina i Warszawy oraz jego rozbicie pod Komarowem, a tym samym – ocalenie militarnych rezultatów Bitwy Warszawskiej.

Sojusz Piłsudski-Petlura. Generał Wołodymyr Salski – w ciągłej gotowości do kolejnej wojny z bolszewikami

Salski był zaliczany do najbliższych współpracowników naczelnego atamana Symona Petlury. Urodził się 4 lipca 1883 roku w Ostrogu na Wolyniu. Ukończył z wyróżnieniem Mikołajewską Akademię Sztabu Generalnego. Służbę w armii carskiej zakończył w stopniu podpułkownika. Po przejściu do wojska ukraińskiego został oficerem sztabowym.

Dokładnie 100 lat temu Marszałek Piłsudski powiedział, że prawdziwych patriotów można było znaleźć wyłącznie na Kresach: „Polska to obwarzanek: kresy urodzajne, centrum – nic”

To zdanie Piłsudskiego wypowiedziane do biskupa żytomierskiego Ignacego Duba-Dubowskiego w pociągu po odjeździe z Mińska Mazowieckiego 18 maja 1920 roku. „Ludność tu bardzo rozbudzona i skora do czynu i decyzji i rad jestem, że pod tym względem przewidywania moje się sprawdzają” – wspominał.

100-lecie wyprawy kijowskiej. Spotkania Piłsudskiego i Petlury w maju 1920 roku na Ukrainie

Sojusz polsko-ukraiński w 1920 roku był przede wszystkim dziełem wybitnych przywódców obydwu narodów: Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Kontakt korespondencyjny między nimi został nawiązany wiosną 1919 r. Spotkali się po raz pierwszy 9 grudnia 1919 r. w Warszawie. W ciągu następnych lat rozmawiali ze sobą wielokrotnie. Szczególny charakter miały ich spotkania w maju 1920 r.

Loading

Serdecznie zapraszamy Państwa do polubienia i śledzenia naszego fanpage

Portal Międzymorza Jagiellonia.org
Share via
Send this to a friend