Kategoria: Sojusz Piłsudski–Petlura

W Kijowie otwarto wystawę „1920: w obronie Europy przed bolszewizmem”

W Kijowie w czwartek otwarto wystawę „1920: w obronie Europy przed bolszewizmem” upamiętniającą 100-lecie Cudu nad Wisłą. Dzięki tamtym wydarzeniom zatrzymano „czerwoną dżumę i obroniono Europę przed totalitarną przyszłością” – mówi PAP szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Anton Drobowycz.

czytaj więcej

100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. Wsparcie Ukrainy dla Polski w wojnie polsko-bolszewickiej – gov.pl

Przywódcy Józef Piłsudski i Symon Petlura zawarli sojusz przeciw Bolszewikom. Przywódcy państw, Józef Piłsudski i Symon Petlura uznali, że w interesie Polski i Ukrainy leży wspólna walka z Sowietami. Piłsudski dążył do utworzenia silnego i przyjaznego Polsce państwa ukraińskiego nad Dnieprem, stanowiącego bufor odgradzający Polskę od Rosji Sowieckiej.

czytaj więcej

100-lecie Cudu nad Wisłą. W Warszawie będzie Skwer Generała Marka Bezruczki!

W sierpniu 1920 r., kierując mieszaną polsko-ukraińską załogą, Marko Bezruczko dowodził udaną obroną Zamościa przed Konarmią Budionnego. Sukces obrońców Zamościa pozwolił na zatrzymanie pochodu potężnego zgrupowania Armii Czerwonej w kierunku Lublina i Warszawy oraz jego rozbicie pod Komarowem, a tym samym – ocalenie militarnych rezultatów Bitwy Warszawskiej.

czytaj więcej

Sojusz Piłsudski-Petlura. Generał Wołodymyr Salski – w ciągłej gotowości do kolejnej wojny z bolszewikami

Salski był zaliczany do najbliższych współpracowników naczelnego atamana Symona Petlury. Urodził się 4 lipca 1883 roku w Ostrogu na Wolyniu. Ukończył z wyróżnieniem Mikołajewską Akademię Sztabu Generalnego. Służbę w armii carskiej zakończył w stopniu podpułkownika. Po przejściu do wojska ukraińskiego został oficerem sztabowym.

czytaj więcej

Dokładnie 100 lat temu Marszałek Piłsudski powiedział, że prawdziwych patriotów można było znaleźć wyłącznie na Kresach: „Polska to obwarzanek: kresy urodzajne, centrum – nic”

To zdanie Piłsudskiego wypowiedziane do biskupa żytomierskiego Ignacego Duba-Dubowskiego w pociągu po odjeździe z Mińska Mazowieckiego 18 maja 1920 roku. „Ludność tu bardzo rozbudzona i skora do czynu i decyzji i rad jestem, że pod tym względem przewidywania moje się sprawdzają” – wspominał.

czytaj więcej

100-lecie wyprawy kijowskiej. Spotkania Piłsudskiego i Petlury w maju 1920 roku na Ukrainie

Sojusz polsko-ukraiński w 1920 roku był przede wszystkim dziełem wybitnych przywódców obydwu narodów: Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Kontakt korespondencyjny między nimi został nawiązany wiosną 1919 r. Spotkali się po raz pierwszy 9 grudnia 1919 r. w Warszawie. W ciągu następnych lat rozmawiali ze sobą wielokrotnie. Szczególny charakter miały ich spotkania w maju 1920 r.

czytaj więcej

Dokładnie 100 lat temu, 9 maja 1920 r., w Kijowie odbyła się wspólna defilada zwycięskich oddziałów polsko-ukraińskich

„Przed oczyma licznych tłumów przemaszerowały w świetnej postawie – ze sztandarami, orkiestrami i fanfarami – oddziały polskie i 6 dywizja Armii Petlury […]. Wrażenie było potężne: patrzące tłumy powtarzały, że od czasu wymarszu Niemców nie widziano na Ukrainie wojska prezentującego się tak znakomicie” – wspominał gen. Tadeusz Kutrzeba.

czytaj więcej
Loading

Share via
Send this to a friend