Kategoria: Sojusz Piłsudski–Petlura

100-lecie Cudu nad Wisłą. W Warszawie będzie Skwer Generała Marka Bezruczki!

W sierpniu 1920 r., kierując mieszaną polsko-ukraińską załogą, Marko Bezruczko dowodził udaną obroną Zamościa przed Konarmią Budionnego. Sukces obrońców Zamościa pozwolił na zatrzymanie pochodu potężnego zgrupowania Armii Czerwonej w kierunku Lublina i Warszawy oraz jego rozbicie pod Komarowem, a tym samym – ocalenie militarnych rezultatów Bitwy Warszawskiej.

czytaj więcej

Sojusz Piłsudski-Petlura. Generał Wołodymyr Salski – w ciągłej gotowości do kolejnej wojny z bolszewikami

Salski był zaliczany do najbliższych współpracowników naczelnego atamana Symona Petlury. Urodził się 4 lipca 1883 roku w Ostrogu na Wolyniu. Ukończył z wyróżnieniem Mikołajewską Akademię Sztabu Generalnego. Służbę w armii carskiej zakończył w stopniu podpułkownika. Po przejściu do wojska ukraińskiego został oficerem sztabowym.

czytaj więcej

Dokładnie 100 lat temu Marszałek Piłsudski powiedział, że prawdziwych patriotów można było znaleźć wyłącznie na Kresach: „Polska to obwarzanek: kresy urodzajne, centrum – nic”

To zdanie Piłsudskiego wypowiedziane do biskupa żytomierskiego Ignacego Duba-Dubowskiego w pociągu po odjeździe z Mińska Mazowieckiego 18 maja 1920 roku. „Ludność tu bardzo rozbudzona i skora do czynu i decyzji i rad jestem, że pod tym względem przewidywania moje się sprawdzają” – wspominał.

czytaj więcej

100-lecie wyprawy kijowskiej. Spotkania Piłsudskiego i Petlury w maju 1920 roku na Ukrainie

Sojusz polsko-ukraiński w 1920 roku był przede wszystkim dziełem wybitnych przywódców obydwu narodów: Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Kontakt korespondencyjny między nimi został nawiązany wiosną 1919 r. Spotkali się po raz pierwszy 9 grudnia 1919 r. w Warszawie. W ciągu następnych lat rozmawiali ze sobą wielokrotnie. Szczególny charakter miały ich spotkania w maju 1920 r.

czytaj więcej

Dokładnie 100 lat temu, 9 maja 1920 r., w Kijowie odbyła się wspólna defilada zwycięskich oddziałów polsko-ukraińskich

„Przed oczyma licznych tłumów przemaszerowały w świetnej postawie – ze sztandarami, orkiestrami i fanfarami – oddziały polskie i 6 dywizja Armii Petlury […]. Wrażenie było potężne: patrzące tłumy powtarzały, że od czasu wymarszu Niemców nie widziano na Ukrainie wojska prezentującego się tak znakomicie” – wspominał gen. Tadeusz Kutrzeba.

czytaj więcej

Dokładnie 100 lat temu, 7 maja 1920 r., polskie wojska oswobodziły Kijów – stolicę Ukrainy

3 maja w Żytomierzu Naczelny Wódz wydał rozkaz operacyjny nr 4075/III zajęcia Kijowa i udał się na front, by osobiście kierować ofensywą wojsk polskich. 7 maja 1920 r. polska kawaleria oswobodziła Kijów. Cała prawobrzeżna Ukraina została opanowana za cenę 150 zabitych i 300 rannych. W celu wzmocnienia poparcia rządu ukraińskiego Piłsudski zabronił wywieszania polskich flag, nakazał wieszać ukraińskie.

czytaj więcej

Dokładnie 100 lat temu, 5 maja 1920 r., doszło do spotkania Marszałka Piłsudskiego z Atamanem Petlurą w Berdyczowie

5 maja w czasie narady polskiego sztabu w Berdyczowie Naczelny Wódz podkreślił, że pragnie pomóc Ukraińcom w walce narodowowyzwoleńczej. Marszałek zdawał sobie sprawę, że bez wolnej Ukrainy nie będzie wolnej Polski, dlatego walka o odzyskanie ukraińskiej niepodległości stała się priorytetem w polityce zagranicznej Józefa Piłsudskiego.

czytaj więcej

Dokładnie 100 lat temu Marszałek Józef Piłsudski wziął udział w defiladzie zwycięskich wojsk polskich w Żytomierzu (ZDJĘCIA, WIDEO)

„Cała ziemia kresowa wita wodza z uniesieniem i z radością”. Dokładnie 100 lat temu w Żytomierzu odbyły się uroczystości z okazji 129. rocznicy Konstytucji 3 maja, w których uczestniczył Piłsudski. Święto to miało szczególne znaczenie dla żytomierzan, ponieważ Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku została uchwalona przy udziale posłów wybranych także w Żytomierzu.

czytaj więcej

„Cała ziemia kresowa wita wodza z uniesieniem i z radością”. 100 lat temu polskie wojska uwolniły Żytomierz (ZDJĘCIA, WIDEO)

O świcie 26 kwietnia 1920 roku, po trzygodzinnej bitwie na przedmieściach, 1 Brygada Wojska Polskiego na czele z pułkownikiem Stefanem Dąb-Biernackim zmiotła bolszewików i uwolniła Żytomierz od najeźdźców. Miasto zostało wyzwolone przy minimalnych stratach własnych – 5 zabitych i 48 rannych polskich żołnierzy.

czytaj więcej
Loading

Share via
Send this to a friend