Jeżeli chcemy zachować niepodległość – nie ma ucieczki od Międzymorza. Do tego potrzeba nam sojuszu z Ukrainą

Radio – WNET.fm. Program Wschodni. Między historią, polityką i spojrzeniem na mapę – Jacek Bartosiak i Rafał Dzięciołowski.