Ukraina funkcjonuje już, jak wschodnia flanka NATO – szef MSZ Ukrainy

Ukraina zaczęła funkcjonować, niczym element wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.