Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) musi zostać zreformowana, aby sprostać realiom współczesnego świata — powiedział sekretarz generalny ONZ António Guterres przemawiając na konferencji prasowej podczas szczytu G7 w Hiroszimie, podaje Reuters.

„Globalna architektura finansowa stała się przestarzała, dysfunkcyjna i niesprawiedliwa… W obliczu wstrząsów gospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19 i rosyjską inwazją na Ukrainę nie spełnia swojej podstawowej funkcji globalnej siatki bezpieczeństwa”.

António Guterres

Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych

Dodał też, że na szczycie G7 wyczuwa rosnącą świadomość wśród krajów rozwijających się, że nie robi się wystarczająco dużo, by zreformować przestarzałe instytucje.

PRZECZYTAJ:

Kułeba: Ukraina udowodni nielegalną obecność Rosji w ONZ

Ukraina oficjalnie poruszyła kwestię wykluczenia Rosji z RB ONZ – Kułeba

Przypomnijmy, Rosja nie jest członkiem założycielem ONZ. Jej udział w tej organizacji jest nielegalny. W 1945 r. członkami założycielami ONZ ze Związku Radzieckiego były: ZSRR (reprezentujący wszystkie 15 republik), Ukraina (Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka) i Białoruś (Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka).

Rosja (Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka) nigdy nie została członkiem-założycielem ONZ. Dlatego z prawnego punktu widzenia obecność Rosji nie tylko w Radzie Bezpieczeństwa, ale ogólnie w Organizacji Narodów Zjednoczonych jest bezprawna i nielegalna.

Wielu międzynarodowych prawników mówiło o tym od dawna, ale ostatnio ukraiński parlament podniósł ten problem na szczebel oficjalny. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła oświadczenie o potrzebie reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych i o nielegalności obecności Rosji w ONZ. Uchwałę nr 8229 poparło 314 posłów.

W swoim oświadczeniu deputowani Rady Najwyższej podkreślają, że Rosja, zgodnie z prawem międzynarodowym, nie może rościć sobie prawa do statusu państwa prawonastępcy Związku Radzieckiego, a tym samym być członkiem ONZ bez odrębnej decyzji o członkostwie Federacji Rosyjskiej w tej organizacji.

„W podobnych okolicznościach Federacyjna Republika Jugosławii nie została uznana za członka ONZ na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 757 z dnia 30 maja 1992 r. oraz rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 47/1 z dnia 22 września 1992 r. , do czasu wyrażenia zgody na poddanie się procedurze akcesyjnej na podstawie artykułu czwartego Karty Narodów Zjednoczonych”

– przypominają ukraińscy ustawodawcy.

W związku z tym Rada Najwyższa „stwierdza bezprawność obecności Federacji Rosyjskiej w ONZ” i „wyraża poparcie dla fundamentalnej reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych, która dotyczyłaby nie tylko zwiększenia liczby stałych i niestałych członków, ale również ograniczenia korzystania z prawa weta”.

W tym celu ustawodawcy proponują zainicjować i poprzeć rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ „zwracającą się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ o wydanie opinii doradczej w sprawie ograniczeń prawa weta stałych członków ONZ, które mogłyby wynikać z Karty Narodów Zjednoczonych i ogólnych zasad prawa”.

Rada Najwyższa zauważa też, że uprawnienie Rosji do zawetowania rezolucji RB jest bezpośrednio sprzeczne z podstawową zasadą prawa „nikt nie może sądzić we własnej sprawie”, a także uniemożliwia Radzie Bezpieczeństwa wykonywanie „głównej odpowiedzialności za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa”, przydzielony temu organowi przez Kartę Narodów Zjednoczonych.

To tak, jakby seryjny morderca siedział nie w doku, a na ławie przysięgłych i miał prawa weta na wyroki sądu.

Na przykład, 30 września Rosja zawetowała rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiającą zbrodniczą i bezprawną aneksję suwerennej, integralnej części Ukrainy, którą Moskwa tymczasowo okupowała w latach 2014-2022.

To wstyd i hańba! To absurd na skalę światową!

W oświadczeniu Rady Najwyższej Ukrainy stwierdzono, że Federacja Rosyjska nadużywa swojego statusu stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, a swoimi działaniami rażąco narusza podstawowe międzynarodowe dokumenty prawne, w szczególności Kartę Narodów Zjednoczonych, Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Memorandum Budapeszteńskie itp.

„Działania Federacji Rosyjskiej stanowią niedopuszczalne i skandaliczne naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych na niespotykaną dotąd skalę, w szczególności zasady niestosowania lub groźby użycia siły, w tym broni jądrowej, przeciwko integralności terytorialnej lub niezależności politycznej innych państw, zasady pokojowego rozstrzygania sporów i zasady suwerennej równości państw”

– czytamy w oświadczeniu.

Rada Najwyższa Ukrainy wezwała także parlamenty innych krajów do podjęcia działań w celu odsunięcia Federacji Rosyjskiej od wykonywania praw i obowiązków członka ONZ oraz do przeprowadzenia „fundamentalnej reformy” Organizacji, która jednoczy narody całego świata.

PRZECZYTAJ:

Gen. Załużny: Ta wojna zakończy się haniebną klęską i zniszczeniem Rosji

„Zniszczymy każdego, kto przybędzie na naszą ziemię z bronią w ręku” – Gen. Załużny

Budanow: Do lata Ukraina wyzwoli wszystkie swoje terytoria i rozpocznie proces transformacji Rosji

KOMENTARZ REDAKCJI

Rosja stała się egzystencjalnym zagrożeniem dla Ukrainy i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wielokrotnie ostrzegałem, że Rosja opracowuje szczegółowy plan agresji i terroru wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W tym stwierdzeniu nie ma najmniejszej przesady. O istnieniu takiego planu świadczą liczne odtajnione dane ukraińskiej i zachodnich agencji wywiadu, a także nagminne wypowiedzi samych rosyjskich strategów, polityków oraz wielokrotne publikacje kremlowskich propagandystów, którzy ostatnio zaczęli urządzać histerię w sprawie konieczności „denazyfikacji” Polski. I to nie jest przypadek. Rzeczywiście, w ultimatum, jakie rosyjskie MSZ w grudniu ubiegłego roku wystosowało wobec USA i NATO, pojawiło się żądanie rozbrojenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej, czyli przywrócenia Moskwie dawnej strefy wpływów na Starym Kontynencie.

W 1994 r. Ukraina dobrowolnie zrezygnowała z trzeciego na świecie potencjału nuklearnego. Dzięki dobrej woli Ukrainy zostały zniszczone nuklearne balistyczne pociski międzykontynentalne i strategiczne bombowce.

Memorandum Budapeszteńskie podpisane 5 grudnia 1994 roku miało zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo. Stany Zjednoczone, Rosja i Wielka Brytania zobowiązały się do respektowania suwerenności a integralności terytorialnej Ukrainy oraz powstrzymania się od wszelkich gróźb użycia siły przeciwko jej niepodległości i integralności terytorialnej.

Jednak Rosja złamała swoje zobowiązania. Wiosną 2014 r. Putin anektował Krym, rozpętał wojnę w Donbasie i próbuje zakwestionować niezależność Ukrainy. Co więcej, ignorując wolę narodów Europy Środkowo-Wschodniej, z maniakalnym uporem próbuje narzucić Stanom Zjednoczonym temat negocjacji o nowym podziale świata na strefy wpływów.

Putin popełnia poważne zbrodnie przeciwko ludzkości, ponieważ czuje absolutną bezkarność, grożąc całemu światu bronią jądrową. Psychopata z bunkra praktycznie otwarcie grozi Zachodowi, mówiąc, że jeśli będzie mu uniemożliwiać zorganizowanie ludobójstwa na Ukrainie, użyje broni jądrowej przeciwko państwom NATO.

PRZECZYTAJ:

Putin marzy o wskrzeszeniu Imperium Rosyjskiego

Trzecie Imperium. O czym marzy gospodarz Kremla?

Wróg u bram. Kreml chce zniszczyć Polskę i podbić Europę

Ukraina jest tylko pierwszym celem zbrodniarza wojennego. Kremlowski paranoik marzy o odbudowie Imperium Rosyjskiego i dawnej strefy wpływów w Europie, która obejmuje całą wschodnią flankę NATO, czyli kraje bałtyckie, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię.

Jeśli Zachód ulegnie Putinowi na Ukrainie, będzie on nadal wymachiwał jądrową maczugą, bezkarnie dopuszczając się agresji i ludobójstwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego stosowanie szantażu nuklearnego jest kategorycznie niedopuszczalne. Świat nie powinien tego tolerować!

Jeśli Zachód będzie ulegać zastraszaniu Putina, może to doprowadzić do znacznie większych katastrof dla ludzkości niż nawet ograniczone użycie broni jądrowej. Kremlowska bestia musi być surowo ostrzeżona, że każda próba użycia broni masowego rażenia pociągnie za sobą natychmiastową, twardą, odpowiednią i lustrzaną reakcję.

Moskiewski zbrodniarz wojenny musi zdać sobie sprawę, że jego szantaż nie będzie miał najmniejszego wpływu na wolę suwerennych i wolnych narodów. Musi raz na zawsze porzucić takie instrumenty polityki zagranicznej. Musi również wyraźnie i jasno zrozumieć, że poniesie surową i nieuniknioną karę, jeśli nadal będzie popełniał ciężkie zbrodnie przeciwko ludzkości.

PRZECZYTAJ:

Plan ludobójstwa Ukraińców zatwierdził osobiście Putin

Marionetkowy „rząd” i obozy koncentracyjne. Bild ujawnia plan Putina

Scenariusz ludobójstwa. Rosyjska agencja propagandowa ujawnia plany Putina

JAKIE WARUNKI MUSIAŁBY SPEŁNIĆ KREML, ABY LICZYĆ NA ZNIESIENIE SANKCJI?

Negocjacje z Putinem są bezcelowe i przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego. Podczas gdy Siły Zbrojne Ukrainy bezlitośnie niszczą wojska agresora, sankcje nakładane na Rosję muszą wzrastać wykładniczo. Nie ma sensu negocjować z Putinem i jego poplecznikami. Pertraktacje można prowadzić wyłącznie z tymi, którzy przyjdą ich zastąpić. Gospodarka Rosji umiera, armia ukraińska niszczy rosyjską.

Społeczność międzynarodowa powinna pomyśleć o warunkach, jakie Rosja będzie musiała spełnić po obaleniu Putina, aby powrócić do rodziny cywilizowanych państw świata.

Na liście wymogów, od których wypełnienia zależeć będzie złagodzenia sankcji, powinny się znaleźć:

1. Postawienie kremlowskiego dyktatora i jego popleczników przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.

2. Denuklearyzacja Federacji Rosyjskiej, czyli rezygnacja Moskwy z broni jądrowej.

3. Deputinizacja Federacji Rosyjskiej. Rosja na zawsze musi porzucić zbrodniczą imperialną politykę ekspansjonizmu oraz potępić i odrzucić dziedzictwo rosyjskiego imperializmu, bolszewizmu, stalinizmu, putinizmu, raszyzmu i eurazjatyzmu we wszystkich jego przejawach. Deimperializacja putinowsko-raszystowskiej Rosji powinna być wzorowana na denazyfikacji Niemiec po II wojnie światowej.

4. Geopolityczna transformacja Euroazji. Putin otworzył geopolityczną puszkę Pandory. Krym, Donbas, Abchazja, Osetia Południowa, Naddniestrze – wszystkie te terrorystyczne enklawy muszą powrócić w skład Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Putin chce kwestionować nienaruszalność granic w Europie? Ok! W takim razie konieczne jest rozpoczęcie dyskusji na temat demilitaryzacji i statusu obwodu kaliningradzkiego, statusu Królewca! Co więcej, trzeba żądać, aby narody znajdujące się pod władzą Federacji Rosyjskiej miały możliwość wolnego i demokratycznego rozwoju suwerenności i tożsamości narodowej w ramach prawdziwie sfederowanej Rosji. Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Jest to podstawowa zasada prawa międzynarodowego.

Do tego powinna dążyć społeczność światowa. To kwestia bezpieczeństwa europejskiego i globalnego. Każdy przyszły agresor, który zagrozi demokracji i światowemu bezpieczeństwu, powinien wiedzieć, że zostanie surowo ukarany. Zbrodniczy imperializm rosyjski musi zostać potępiony na wieki.

Jagiellonia.org

ZOBACZ TAKŻE:

„Nowa Norymberga”. Ukraina chce utworzyć specjalny trybunał dla Putina

Operacja „Dzień Sądu”. Ukraina stworzyła jednostkę do zniszczenia rosyjskich zbrodniarzy wojennych

Rosja po Putinie. Jednym z warunków zniesienia sankcji powinna być rezygnacja z broni jądrowej

Co Putin planował zrobić z Polską i Europą?
POLECAMY PAŃSTWA UWADZE NASZ FILM: „WRÓG U BRAM”

JAKĄ PRZYSZŁOŚĆ DLA UKRAINY, POLSKI I EUROPY PRZYGOTOWYWAŁA ROSJA?
Zobacz nasz film „Wojna na Ukrainie. Plan ludobójstwa zatwierdził osobiście Putin”

Nadchodzi III wojna światowa❓
BEZKARNOŚĆ ROZZUCHWALA ROSJĘ❗️

Jak Merkel podhodowała nowego Führera w Moskwie?
POLECAMY PAŃSTWA UWADZE NASZ FILM: „PĘTLA GAZOWA KREMLA: NORD STREAM 2 WPĘDZIŁ EUROPĘ W PUŁAPKĘ”

Jak pokonać Rosję?
OGLĄDAJ NASZE FILMY O STRATEGII PRZETRWANIA W WARUNKACH ROSYJSKIEJ WOJNY HYBRYDOWEJ

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE NAJNOWSZY NUMER NASZEGO CZASOPISMA

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE NASZE CZASOPISMO. TEMAT NUMERU: „LUDOBÓJSTWO 2022” 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE WYDANIE SPECJALNE NASZEGO CZASOPISMA. TEMAT NUMERU „GEOPOLITYKA”

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ZOBACZ TAKŻE: