Plan zakrojonej na wielką skalę rosyjskiej inwazji na Ukrainę obejmuje blokadę głównych miast i aktywację stacjonujących w nich śpiących komórek agenturalnych. Najeźdźcy zamierzają stworzyć tzw. „rząd” marionetkowy i wysłać ukraińskich aktywistów do obozów koncentracyjnych, informuje niemieckie wydanie Bild powołując się na zagraniczny wywiad, który „uważa pełną inwazję za najbardziej prawdopodobny scenariusz w chwili obecnej”.

ETAP I – PODDANIE MIAST

Zgodnie z planem uzyskanym przez Bild od obcego wywiadu, armia rosyjska planuje blokadę głównych miast kraju po zniszczeniu sił ukraińskich w terenie.

W zablokowanych miastach uruchomione zostaną uśpione komórki wywiadowcze i zdrajcy lojalni wobec najeźdźców Putina, a dodatkowo rosyjscy „agenci służb specjalnych będą penetrować miasta”. Dostaną zadanie „ustanowić prorosyjskie przywództwo w miastach”, które następnie „zgodzi się na kapitulację i przekazanie” poszczególnych miast rosyjskim okupantom.

Następnie rosyjskie służby specjalne będą musiały „przejąć strategiczne obiekty, wyeliminować zagrożenia, rekrutować chętnych do współpracy i ustanawiać nowe kierownictwo w zdobytych miastach”.

Według raportu wywiadu uzyskanego przez Bild, praktyka ta będzie stosowana w kluczowych miastach kraju, dopóki wszystkie ukraińskie obszary metropolitalne „pokojowo” nie znajdą się pod kontrolą putinowskiej Rosji oraz jej pachołków.

ETAP II – ZWOŁANIE TAK ZWANEJ „RADY LUDOWEJ”

Po tym, jak wszystkie główne miasta kraju skapituluję i znajdą się pod kontrolą Rosji, putinowski reżim planuje powołać fikcyjny marionetkowy „parlament”, tak zwaną „Radę Ludową”.

Ta zgraja zdrajców i szpiegów Kremla, według planu Putina i jego sługusów, powinna zastąpić prawdziwy parlament, Radę Najwyższą, a następnie unieważnić ją. Zachodnia agencja wywiadowcza konkluduje, że „ta Rada Ludowa stanie się marionetkowym organem ustawodawczym Ukrainy spośród tzw. przedstawicieli wybranych wcześniej przez rosyjskie służby specjalne”.

Z „Rady Ludowej” wyłoni się „rezerwowy rząd”, który będzie rządził krajem całkowicie zależnym od Rosji. Według zachodnich służb wywiadowczych, te „manewry biurokratyczne” nadadzą zamachowi stanu rosyjskich okupantów fałszywy „pozór demokracji i prawa”.

Takim działaniom towarzyszyć będą masowe działania propagandowe rosyjskich mediów na Ukrainie i na Zachodzie. Prorosyjscy „eksperci” i politycy usprawiedliwią rosyjską inwazję i przejęcie Ukrainy, a kampania bezwstydnych i rażących kłamstw wyartykułuje rzekome przyczyny wojny i późniejszej „rusyfikacji”.

Zachodnie tajne służby są przekonane, że w tym przypadku zostanie uruchomiona najciemniejsza część planu Putina. Bo tak zwany nowy marionetkowy „rząd” będzie miał tylko jedno zadanie: przełamać opór milionów Ukraińców wobec rosyjskiej okupacji.

Tajny raport mówi dosłownie: „Zadaniem tego organu będzie ogłoszenie stanu wyjątkowego i realizacja rosyjskiego planu stworzenia obozów, w których zostaną oddzieleni ci Ukraińcy, którzy wykażą się nieustępliwością”.

W raporcie czytamy, że już planują się „obozy dla aktywistów proukraińskich” i sporządzane są listy osób, które trafią do tych obozów.

Reszta ludności będzie uciskana i terroryzowana przez masowe wykorzystanie rosyjskich i nowo utworzonych prorosyjskich służb wywiadowczych, dopóki opór wobec rosyjskich okupantów nie zostanie przełamany. Wzorem może być stłumienie ruchu demokratycznego po sfałszowanych wyborach na Białorusi w 2020 roku.

Zachodni wywiad konkluduje: „Dla Rosji powodzenie całej kampanii zależy od kontrolowania podbitych terytoriów, zapewnienia prawdziwej kapitulacji narodu ukraińskiego oraz uzyskania uznania i legitymizacji nowo utworzonego rządu”.

CEL: NOWE „PAŃSTWO ZWIĄZKOWE”

Według Bilda „Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) ściśle współpracuje z rosyjskim rządem nad planem inwazji i obecnie przygotowuje prorosyjskie komórki do aktywizacji na Ukrainie”. Prezydent Rosji Władimir Putin powierzył im zadanie „rekrutacji ukraińskich polityków i eliminowania przeciwników Kremla”.

Gdyby Rosji udało się zrealizować ten scenariusz, marionetkowe „państwo policyjne” na Ukrainie miałoby za zadanie „stworzyć warunki do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie przystąpienia do Rosji”.

Zatem pośrednim celem Putina, w procesie stalinowskiej strefy wpływów w Europie, jest stworzenie „państwa związkowego” składającego się z dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i Rosji z lokalnymi reżimami marionetkowymi opartymi na modelu sowieckim i centralną kontrolą z Moskwy.

W oparciu o ostatnie ustalenia dotyczące planowanej przez Putina brutalnej rozprawy z ludnością ukraińską, zachodnie agencje wywiadowcze, które dostarczyły informacje Bildowi, nazywają zakrojoną na wielką skalę inwazję Rosji na Ukrainę „najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w chwili obecnej”.

Według zachodniego wywiadu, który podzielił się informacją z wydaniem Bild, „jeśli Putin nie zmieni zdania”, może to nastąpić już „w lutym, ale nie później niż w marcu”. Inwazja może rozpocząć się już w lutym.

Jagiellonia.org

PRZECZYTAJ:

Rosyjska agresja. Kreml szykuje zamach stanu na Ukrainie – brytyjskie MSZ

Operacja FSB „Monolit”. Gdyby nie Majdan, niezależna Ukraina już by nie istniała

UKRYTA WOJNA ROSJI PRZECIWKO UKRAINIE

Ingerencja Rosji w sprawy wewnętrzne Ukrainy rozpoczęła się natychmiast po ogłoszeniu przez nią niepodległości w sierpniu 1991 roku. Ukraina nigdy nie została oczyszczona z sieci sowieckich agentów KGB, nigdy w tym państwie nie było prawdziwej lustracji. Od pierwszych dni niepodległości rosyjscy agenci (KGB) prowadzili ukrytą wojnę hybrydową przeciwko Ukrainie – zachęcali do korupcji, manipulowali opinią publiczną, podsycali kłótnie i niezgodę, niszczyli państwo, gospodarkę i armię.

W sierpniu 2006 roku w wywiadzie dla gazety „Delo” ex-szef kontrwywiadu wojskowego Ukrainy, gen. Aleksander Skipalski publicznie stwierdził, że „Rosyjskie służby bezpieczeństwa przechwyciły władzę na Ukrainie”. „Rosjanie, – powiedział generał Służby Bezpieczeństwa, – odniosły wielki sukces, niemal całkowicie kontrolując parlament, rząd i siły zbrojne.” Wkrótce, 11 lipca 2007 roku, w wywiadzie dla «The Financial Times» szef SBU Walentyn Naływajczenko też oskarżył Rosję o destabilizację sytuacji na Ukrainie. I to nie tylko słowa. Myślę, że stwierdzenia profesjonalistów takiej wysokiej rangi są oparte na poważnej analizie źródeł monitorujących sytuację…

Tego rodzaju podejrzenia, w dyplomatycznej formie, publikują również zagraniczni obserwatorzy. Fachowiec w sprawach Ukrainy, wykładowca na Uniwersytecie w Oxfordzie i czołowy ekspert w badaniu konfliktów przy Brytyjskiej Akademii Wojskowej James Sherr, w 2002 r. w wywiadzie dla serwisu informacyjnego „Defense-Express” zauważył, że „Ukraina i jej instytucje państwowe mogą być infiltrowane przez ludzi, których interesy prywatne są sprzeczne z ukraińską racją stanu. Obejmuje to również uzależnienie Ukrainy od międzynarodowych struktur byłego Związku Radzieckiego, które stosują metody działania zupełnie niejasne i zakamuflowane, żeby utrudnić integrację Ukrainy z Unią Europejską”. Następnie, 21 grudnia 2004 roku, na łamach ukraińskiej gazety „Dzień”, brytyjski ekspert był jeszcze bardziej konkretnym: „dla Rosji – powiedział Sherr – „zimna wojna” w skali globalnej się zakończyła z upadkiem Związku Radzieckiego, ale w krajach byłego Związku Radzieckiego, ta „zimna wojna” trwa do dziś”.

W drugiej połowie 2013 roku media, w tym Radio Wolna Europa, opublikowały kopię petycji oficerów ukraińskiego wywiadu do ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza, w której mówili o „sieci agentów Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej w szeregach ówczesnego kierownictwa wywiadu ukraińskiego”. Zostały wymienione nazwiska i stanowiska służbowe podejrzanych, którzy „utrzymują stabilny i systematyczny związek z rezydenturą Służby Wywiadu Zagranicznego FR i są wykorzystywani w celu uzyskania informacji wywiadowczych i prowadzenia działalności na szkodę Ukrainy”. Oprócz tego autorzy petycji twierdzili, że owi kierownicy „zignorowali informacje przekazane przez pracowników operacyjnych o działaniach rosyjskich służb specjalnych mających na celu zniszczenie relacji między Ukrainą i Rzeczpospolitą Polską, а także podburzanie do nienawiści etnicznej między narodami Ukrainy i Polski”.

W 2013 roku Putin był przekonany, że Ukraina wkrótce wpadnie w jego ręce jak dojrzały owoc, ponieważ prawie wszystkie stanowiska w jej władzach objęli agenci wpływu rosyjskich służb specjalnych. W celu odrodzenia potężnego imperium Rosja planowała wchłonięcie zachodniego sąsiada. Jednak putinowska operacja zajęcia dużego państwa na wschodzie Europy nie powiodła się. Miliony ludzi na antyrządowych demonstracjach w Kijowie i innych miastach Ukrainy pod koniec 2013 roku wyraźnie pokazały całemu światu, że Ukraińcy nie akceptują wyboru geopolitycznego narzuconego Kijowowi przez agentów Rosji. Putin stracił Ukrainę. Ludzie obalili rząd rosyjskich agentów i marionetek. Była to największa porażka rosyjskich służb specjalnych po pomarańczowej rewolucji.

20 lutego 2014 roku zirytowany Putin zdecydował o interwencji militarnej na Ukrainie, najechał Krym i Donbas. Od tego czasu trwa rosyjska zbrojna agresja wobec Ukrainy.

Włodzimierz Iszczuk

Redaktor naczelny portalu Jagiellonia.org i czasopisma „Głos Polonii”