Gospodarz Kremla i samozwańczy prezydent Białorusi, który w ubiegłym roku wbrew woli ludu przejął władzę na Białorusi doszli do porozumienia o utworzeniu tzw. Państwa Związkowego. Taka decyzja powstała podczas ostatniego spotkania, podaje portal 24tv.ua.

Dyktatorzy uzgodnili wszystkie 28 programów związkowych. Posiedzenie Najwyższej Rady Państwowej Państwa Związkowego chcą zorganizować do końca 2021 roku. O tym mówili Putin i Łukaszenka na wspólnej konferencji prasowej.

DO CZEGO DOSZLI PUTIN I ŁUKASZENKA

• Do 1 grudnia 2023 roku podpisać porozumienie o zjednoczeniu rynku gazowego Rosji i Białorusi;
• powstanie wspólnej przestrzeni płatniczej;
• stworzenie jedynej przestrzeni obronnej;
• usunięcie wszelkich ograniczeń w przestrzeni powietrznej;
• zapewnienie dostępu do zamówień publicznych;
• przewidzieć jedyny rynek ropy naftowej i jej produktów, porozumienie w sprawie jednolitego rynku energii elektrycznej.

PRZECZYTAJ:

Rosja wchłonie Białoruś, by uczynić ją trampoliną do inwazji na Polskę i państwa bałtyckie

Putin i Łukaszenka zauważyli, że do integracji politycznej potrzebna jest silna baza gospodarcza. Ponadto nie wykluczyli utworzenia parlamentu związkowego Rosji i Białorusi.
Sam Putin powiedział, że kraje osiągnęły wyniki w kwestii integracji.

CO TEMU POPRZEDZIŁO

• Projekt Państwa Związkowego przewiduje integrację Rosji i Białorusi. W szczególności stopniowe tworzenie przestrzeni politycznych, gospodarczych i militarnych między krajami.
• Strony podpisały projekt jeszcze w 1999 roku, jednak do tego czasu nie był zrealizowany.
• Łukaszenka ogłosił utworzenie Państwa Związkowego w kwietniu 2021 roku. Według niego pozostało wtedy tylko zjednoczenie systemów podatkowych.

ZOBACZ TAKŻE:

Aneksja Krymu to dopiero początek? Putin ogłosił roszczenia terytorialne wobec krajów wchodzących w skład Imperium Rosyjskiego przed 1914 rokiem

Dugin: Rosyjski car powinien stać się carem ogólnoeuropejskim [WIDEO]

Upadek Imperium Rosyjskiego i ZSRS to tragedia dla Putina. Gospodarz Kremla ubolewa, że ​​Rosja straciła ogromne terytoria i ludność

Trzecie Imperium

Nowy pakt Ribbentrop-Mołotow?

Putin marzy o wskrzeszeniu Imperium Rosyjskiego w granicach z 1914 roku