Jednym z celów rosyjskiej ofensywy, rozpoczętej zeszłej zimy, było zmuszenie ukraińskiego dowództwa wojskowego do rzucenia do walki rezerw niezbędnych do wiosennej kontrofensywy ukraińskiej. Pułapka zastawiona przez Kreml nie zadziałała: Załużny nie tylko nie rzucił rezerw do walki, ale nawet wysłał część personelu wojskowego na przeszkolenie do pracy z nowoczesnym zachodnim sprzętem, na którego dostawę partnerzy już się zgodzili. O rosyjskiej pułapce, a także o tym, czy Ukrainie uda się wyzwolić wszystkie terytoria okupowane przez Rosję, pisze wydanie The Economist.

Od grudnia, a zwłaszcza po kolejnym spotkaniu w formacie Ramstein, nastąpił przełom w kontaktach Ukrainy z zachodnimi sojusznikami. Dwóch kluczowych partnerów Ukrainy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, w końcu zrozumiało, że przedłużająca się wojna absolutnie nie leży w interesie Zachodu. Biorąc pod uwagę fakt, że Rosja okazała się jeszcze słabsza niż wcześniej sądzono, na Zachodzie podjęto decyzję o zwiększeniu pomocy dla Ukrainy w celu położenia kresu rosyjskiej agresji, pisze wydanie.

W szczególności „przełom” w decyzjach o dostawach uzbrojenia nastąpił na ósmym spotkaniu Ramstein 20 stycznia, na którym nie tylko postanowiono dostarczyć Ukrainie zachodnie czołgi, ale także postawiono sobie cel: przekazać jak najwięcej pojazdów wojskowych w miarę możliwości do końca marca.

Doprowadziło to już do znacznej transformacji armii ukraińskiej. Większość sprzętu i broni znajdującej się na uzbrojeniu Sił Zbrojnych Ukrainy to nadal broń radziecka. Ale jeśli pod koniec 2022 roku stosunek broni radzieckiej i zachodniej wynosił pięć do jednego, to po dostarczeniu obiecanego sprzętu zostanie znacznie zmniejszony.

„Głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy generał Walerij Załużny ma nadzieję, że z czasem będzie miał do swojej dyspozycji trzy nowe korpusy armii, z których każdy będzie się składał z sześciu brygad i liczył ponad 20 tysięcy ludzi”

– pisze wydanie.

PRZECZYTAJ:

Budanow: „Rosja będzie zmuszona wycofać swoje wojska z terytorium Ukrainy”

Gen. Załużny: Naszym celem jest zwycięstwo i stworzenie warunków, w których Rosja już nigdy nie będzie mogła zaatakować Ukrainy

Jednocześnie armia rosyjska pozostaje w opłakanym stanie.

„Armia rosyjska jest w fatalnym stanie. Jeśli po zdobyciu Bachmuta zdecyduje się wkroczyć w głąb kontrolowanych przez Ukrainę terytoriów obwodu donieckiego, będzie musiała dalej uszczuplać swoje skromne rezerwy. Z czasem może zacząć ciągnąć jednostki z innych części długiej linii frontu, tworząc luki, które Ukraina może wykorzystać, sugeruje [były oficer austriackiej armii] Gustav Gressel z [think tanku[ Europejska Rady Stosunków Zagranicznych. Sojusznicy Ukrainy uważnie monitorują słabe punkty”

– czytamy w artykule.

2 marca przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA przybył do amerykańskiej bazy w Wiesbaden w Niemczech, aby pomóc ukraińskim oficerom rozważyć różne opcje ofensywne, czytamy w artykule.

Według wydania, obecnie mało kto wierzy, że Ukraina będzie mogła szybko zwrócić wszystkie terytoria okupowane przez Rosję po 24 lutego 2022 roku. Zdaniem zachodnich ekspertów wojskowych, jeszcze mniej prawdopodobna jest szybka deokupacja wszystkich tymczasowo okupowanych ziem ukraińskich, w tym Krymu, który Federacja Rosyjska okupuje od 2014 roku.

Ukraina jest jednak w stanie udowodnić fałszywość tych obaw.

„Jeżeli Ukrainie uda się odzyskać kolejną znaczącą część terytorium okupowanego przez Rosję, tak jak to zrobiła w zeszłym roku na północnym wschodzie wokół Charkowa i na południu wokół Chersonia, zachwiałoby to przekonaniem, wyrażonym w szczególności przez generała Milliego, że wojna znalazła się w ślepym zaułku”

– pisze The Economist.

Przypomnijmy, na początku 2022 roku, w przededniu rosyjskiej agresji, generał Milli i wielu innych dowódców wojskowych na Zachodzie twierdziło, że Kijów zostanie zdobyty w ciągu 72 godzin. Byli też pewni, że Rosja będzie mogła błyskawicznie zająć Ukrainę. Ich przewidywania okazały się całkowicie nieuzasadnione, więc można przypuszczać, że niepewność co do zdolności Ukrainy do pełnego wyzwolenia wszystkich terytoriów spod rosyjskiej okupacji już w tym roku również może być całkowicie nieuzasadniona. Dlatego jest bardzo prawdopodobne, że Ukraina po raz kolejny będzie w stanie mile zaskoczyć zachodnich dowódców i ekspertów wojskowych, a sukces kontrofensywy nie będzie ograniczał się do lokalnych zwycięstw, jak uważają obserwatorzy na Zachodzie.

Jagiellonia.org

PRZECZYTAJ:

Gen. Załużny: Ta wojna zakończy się haniebną klęską i zniszczeniem Rosji

Gen. Załużny: „Zniszczymy każdego, kto przybędzie na naszą ziemię z bronią w ręku”

Budanow: Do lata Ukraina wyzwoli wszystkie swoje terytoria i rozpocznie proces transformacji Rosji

KOMENTARZ REDAKCJI

Rosja stała się egzystencjalnym zagrożeniem dla Ukrainy i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wielokrotnie ostrzegałem, że Rosja opracowuje szczegółowy plan agresji i terroru wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W tym stwierdzeniu nie ma najmniejszej przesady. O istnieniu takiego planu świadczą liczne odtajnione dane ukraińskiej i zachodnich agencji wywiadu, a także nagminne wypowiedzi samych rosyjskich strategów, polityków oraz wielokrotne publikacje kremlowskich propagandystów, którzy ostatnio zaczęli urządzać histerię w sprawie konieczności „denazyfikacji” Polski. I to nie jest przypadek. Rzeczywiście, w ultimatum, jakie rosyjskie MSZ w grudniu ubiegłego roku wystosowało wobec USA i NATO, pojawiło się żądanie rozbrojenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej, czyli przywrócenia Moskwie dawnej strefy wpływów na Starym Kontynencie.

W 1994 r. Ukraina dobrowolnie zrezygnowała z trzeciego na świecie potencjału nuklearnego. Dzięki dobrej woli Ukrainy zostały zniszczone nuklearne balistyczne pociski międzykontynentalne i strategiczne bombowce.

Memorandum Budapeszteńskie podpisane 5 grudnia 1994 roku miało zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo. Stany Zjednoczone, Rosja i Wielka Brytania zobowiązały się do respektowania suwerenności a integralności terytorialnej Ukrainy oraz powstrzymania się od wszelkich gróźb użycia siły przeciwko jej niepodległości i integralności terytorialnej.

Jednak Rosja złamała swoje zobowiązania. Wiosną 2014 r. Putin anektował Krym, rozpętał wojnę w Donbasie i próbuje zakwestionować niezależność Ukrainy. Co więcej, ignorując wolę narodów Europy Środkowo-Wschodniej, z maniakalnym uporem próbuje narzucić Stanom Zjednoczonym temat negocjacji o nowym podziale świata na strefy wpływów.

PRZECZYTAJ:

Putin marzy o wskrzeszeniu Imperium Rosyjskiego

Trzecie Imperium. O czym marzy gospodarz Kremla?

Wróg u bram. Kreml chce zniszczyć Polskę i podbić Europę

Putin popełnia poważne zbrodnie przeciwko ludzkości, ponieważ czuje absolutną bezkarność, grożąc całemu światu bronią jądrową. Psychopata z bunkra praktycznie otwarcie grozi Zachodowi, mówiąc, że jeśli będzie mu uniemożliwiać zorganizowanie ludobójstwa na Ukrainie, użyje broni jądrowej przeciwko państwom NATO.

Ukraina jest tylko pierwszym celem zbrodniarza wojennego. Kremlowski paranoik marzy o odbudowie Imperium Rosyjskiego i dawnej strefy wpływów w Europie, która obejmuje całą wschodnią flankę NATO, czyli kraje bałtyckie, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię.

Dlaczego Rosja nienawidzi Polski?
POLECAMY PAŃSTWA UWADZE NASZ FILM: „ANTYPOLONIZM. ZWYCZAJNY ROSYJSKI FASZYZM”

Jeśli Zachód ulegnie Putinowi na Ukrainie, będzie on nadal wymachiwał jądrową maczugą, bezkarnie dopuszczając się agresji i ludobójstwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego stosowanie szantażu nuklearnego jest kategorycznie niedopuszczalne. Świat nie powinien tego tolerować!

Jeśli Zachód będzie ulegać zastraszaniu Putina, może to doprowadzić do znacznie większych katastrof dla ludzkości niż nawet ograniczone użycie broni jądrowej. Kremlowska bestia musi być surowo ostrzeżona, że każda próba użycia broni masowego rażenia pociągnie za sobą natychmiastową, twardą, odpowiednią i lustrzaną reakcję.

Moskiewski zbrodniarz wojenny musi zdać sobie sprawę, że jego szantaż nie będzie miał najmniejszego wpływu na wolę suwerennych i wolnych narodów. Musi raz na zawsze porzucić takie instrumenty polityki zagranicznej. Musi również wyraźnie i jasno zrozumieć, że poniesie surową i nieuniknioną karę, jeśli nadal będzie popełniał ciężkie zbrodnie przeciwko ludzkości.

PRZECZYTAJ:

Plan ludobójstwa Ukraińców zatwierdził osobiście Putin

Marionetkowy „rząd” i obozy koncentracyjne. Bild ujawnia plan Putina

Scenariusz ludobójstwa. Rosyjska agencja propagandowa ujawnia plany Putina

JAKIE WARUNKI MUSIAŁBY SPEŁNIĆ KREML, ABY LICZYĆ NA ZNIESIENIE SANKCJI?

Negocjacje z Putinem są bezcelowe i przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego. Podczas gdy Siły Zbrojne Ukrainy bezlitośnie niszczą wojska agresora, sankcje nakładane na Rosję muszą wzrastać wykładniczo. Nie ma sensu negocjować z Putinem i jego poplecznikami. Pertraktacje można prowadzić wyłącznie z tymi, którzy przyjdą ich zastąpić. Gospodarka Rosji umiera, armia ukraińska niszczy rosyjską.

Społeczność międzynarodowa powinna pomyśleć o warunkach, jakie Rosja będzie musiała spełnić po obaleniu Putina, aby powrócić do rodziny cywilizowanych państw świata.

Na liście wymogów, od których wypełnienia zależeć będzie złagodzenia sankcji, powinny się znaleźć:

1. Postawienie kremlowskiego dyktatora i jego popleczników przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.

2. Denuklearyzacja Federacji Rosyjskiej, czyli rezygnacja Moskwy z broni jądrowej.

3. Deputinizacja Federacji Rosyjskiej. Rosja na zawsze musi porzucić zbrodniczą imperialną politykę ekspansjonizmu oraz potępić i odrzucić dziedzictwo rosyjskiego imperializmu, bolszewizmu, stalinizmu, putinizmu, raszyzmu i eurazjatyzmu we wszystkich jego przejawach. Deimperializacja putinowsko-raszystowskiej Rosji powinna być wzorowana na denazyfikacji Niemiec po II wojnie światowej.

4. Geopolityczna transformacja Euroazji. Putin otworzył geopolityczną puszkę Pandory. Krym, Donbas, Abchazja, Osetia Południowa, Naddniestrze – wszystkie te terrorystyczne enklawy muszą powrócić w skład Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Putin chce kwestionować nienaruszalność granic w Europie? Ok! W takim razie konieczne jest rozpoczęcie dyskusji na temat demilitaryzacji i statusu obwodu kaliningradzkiego, statusu Królewca! Co więcej, trzeba żądać, aby narody znajdujące się pod władzą Federacji Rosyjskiej miały możliwość wolnego i demokratycznego rozwoju suwerenności i tożsamości narodowej w ramach prawdziwie sfederowanej Rosji. Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Jest to podstawowa zasada prawa międzynarodowego.

Do tego powinna dążyć społeczność światowa. To kwestia bezpieczeństwa europejskiego i globalnego. Każdy przyszły agresor, który zagrozi demokracji i światowemu bezpieczeństwu, powinien wiedzieć, że zostanie surowo ukarany. Zbrodniczy imperializm rosyjski musi zostać potępiony na wieki.

Jagiellonia.org

ZOBACZ TAKŻE:

„Nowa Norymberga”. Ukraina chce utworzyć specjalny trybunał dla Putina

Operacja „Dzień Sądu”. Ukraina stworzyła jednostkę do zniszczenia rosyjskich zbrodniarzy wojennych

Rosja po Putinie. Jednym z warunków zniesienia sankcji powinna być rezygnacja z broni jądrowej

Co Putin planował zrobić z Polską i Europą?
POLECAMY PAŃSTWA UWADZE NASZ FILM: „WRÓG U BRAM”

Jak Merkel podhodowała nowego Führera w Moskwie?
POLECAMY PAŃSTWA UWADZE NASZ FILM: „PĘTLA GAZOWA KREMLA: NORD STREAM 2 WPĘDZIŁ EUROPĘ W PUŁAPKĘ”

Jak pokonać Rosję?
OGLĄDAJ NASZE FILMY O STRATEGII PRZETRWANIA W WARUNKACH ROSYJSKIEJ WOJNY HYBRYDOWEJ

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE NAJNOWSZY NUMER NASZEGO CZASOPISMA

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE NASZE CZASOPISMO. TEMAT NUMERU: „LUDOBÓJSTWO 2022” 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE WYDANIE SPECJALNE NASZEGO CZASOPISMA. TEMAT NUMERU „GEOPOLITYKA”

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ZOBACZ TAKŻE: