Złożony przez Ukrainę w Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza pozew przeciwko Rosji dotyczy 24 ukraińskich marynarzy i trzech okrętów, zatrzymanych w listopadzie 2018 roku w Cieśninie Kerczeńskiej przez rosyjską straż graniczną i Federalną Służbę Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

– Dzisiaj Ukraina zwróciła się do Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza (ITLOS) w sprawie zastosowania środków tymczasowych przeciwko Federacji Rosyjskiej w celu natychmiastowego zwrotu trzech ukraińskich okrętów marynarki wojennej i uwolnienia dwudziestu czterech członków ich załóg, nielegalnie zatrzymanych przez Federację Rosyjską 25 listopada 2018 r. – poinformowało MSZ Ukrainy.

W pozwie zażądano umożliwienia im natychmiastowego powrotu ojczyzny. Podkreślono też, że zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza, okręty i ich personel mają absolutny immunitet, co oznacza, że obce państwa nie mogą ich aresztować, zatrzymywać lub postawić przed sądem.

Ukraińscy dyplomaci twierdzą, że Rosja naruszyła ten immunitet, ponieważ wszczęła śledztwo z zamiarem zastosowania wobec zatrzymanych marynarzy rosyjskiego kodeksu karnego. Jednocześnie ukraińskie MSZ oświadczyło, że „1 kwietnia 2019 r., po kilku miesiącach starań o zwrot swoich okrętów i uwolnienie 24 członków załóg, oraz ciągłej, nieuzasadnionej odmowy ze strony Rosji, Ukraina powiadomiła Rosję, że odwołała się do arbitrażu zgodnie z Konwencją ONZ”.

W związku z tym Ukraina zwróciła się do Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza z wnioskiem o natychmiastowe zastosowanie tymczasowych środków wobec Federacji Rosyjskiej, a mianowicie o zwrot wszystkich okrętów i marynarzy, biorąc pod uwagę powagę sytuacji. MSZ Ukrainy podkreśliło, że żołnierze, przetrzymywani w rosyjskich więzieniach w oczekiwaniu na proces pod zarzutem naruszenia rosyjskich przepisów o ochronie granicy państwowej, zostali przesłuchani i przymusowo poddani badaniu psychiatrycznemu. Jeśli zostaną uznani za winnych, grozi im sześć lat więzienia.

– Każdy dodatkowy dzień zatrzymania szkodzi ukraińskim marynarzom i jest kolejnym zamachem na legalne prawa Ukrainy, gwarantowane przez Konwencję ONZ o prawie morza i międzynarodowe prawo zwyczajowe. Dzisiejszy wniosek o zastosowanie środków tymczasowych ma na celu ochronę przed poważną i nieodwracalną szkodą, którą Ukraina poniesie w związku z przetrzymywaniem jej okrętów oraz przedłużającym się zatrzymaniem i wszczęciem spraw karnych wobec jej wojskowych – czytamy w komunikacie ukraińskiego MSZ.

Wiceminister spraw zagranicznych Jelena Zerkal powiedziała, że zgodnie z praktyką werdyktu Międzynarodowego Trybunału Praw Morza można się spodziewać po trwającej miesiąc procedurze sądowej. Dodała też, że strona ukraińska oczekuje, iż przesłuchania w tej sprawie przed Międzynarodowym Trybunałem Prawa Morza rozpoczną się na przełomie kwietnia i maja br.

Źródło: Kresy24.pl, UNIAN

PRZECZYTAJ:

Akt agresji! Rosja zaatakowała ukraińską marynarkę wojenną

Putin nie zna geografii? Rosja zaatakowała ukraińską marynarkę wojenną w pobliżu ukraińskich wód terytorialnych