Parlament Ukrainy wprowadził zmiany do ustawy o polityce zagranicznej, zgodnie z którymi jedną z jej podstaw staje się dążenie do członkostwa państwa ukraińskiego w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Dotychczasowa doktryna o bezpieczeństwie przewidywała jedynie, że Ukraina może przynależeć do międzynarodowych bloków militarnych w rodzaju NATO.

Przyjęta przez deputowanych nowelizacja przewiduje pogłębianie współpracy z NATO w celu uzyskania członkostwa w tej organizacji. Rozwiązanie to poparło w głosowaniu 276 posłów w liczącej 450 osób Radzie Najwyższej Ukrainy.

Do grudnia 2014 roku Ukraina formalnie była państwem pozostającym poza blokami militarnymi. Parlament zmienił wówczas ustawę o polityce wewnętrznej i zagranicznej oraz ustawę o podstawach bezpieczeństwa, zezwalając Ukrainie na przynależność w międzynarodowych blokach wojskowych. Do aktów tych dołączono wtedy zapis o wzmocnieniu współpracy z NATO dla „osiągnięcia kryteriów” niezbędnych do uzyskania członkostwa w tej organizacji.

Ukraina zrezygnowała z dążeń do członkostwa w NATO w pierwszych miesiącach rządzenia obalonego w lutym 2014 roku i zbiegłego do Rosji byłego prezydenta Wiktora Janukowycza.

Po jego dojściu do władzy w lipcu 2010 roku parlament wykreślił z ustawy o zasadach polityki wewnętrznej i zagranicznej dążenie do wejścia do NATO. W ustawie była mowa o „utrzymaniu przez Ukrainę polityki pozablokowości”, co oznacza „nieuczestniczenie w sojuszach wojskowo-politycznych”, a więc i w NATO. Zawarto w niej jednocześnie sformułowanie o kontynuowaniu „konstruktywnego partnerstwa” z Sojuszem Północnoatlantyckim.

W grudniu 2014 roku sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg mówił, że Ukraina, jeśli zechce, może złożyć wniosek o członkostwo w NATO, a Sojusz oceni, czy kraj ten spełnia konieczne warunki. Rozszerzeniu Paktu Północnoatlantyckiego o Ukrainę sprzeciwiają się jednak niektóre państwa europejskie, w tym Francja czy Niemcy. Na szczycie NATO w Bukareszcie w 2008 roku w ostatecznej deklaracji znalazł się zapis mówiący, że Gruzja i Ukraina staną się członkami Sojuszu, ale nie podjęto żadnych konkretnych kroków w tym kierunku.

W sondażu przeprowadzonym jesienią 2016 roku przez kijowskie Centrum im. Razumkowa, członkostwo Ukrainy w NATO poparło 44,3 proc. respondentów, zaś przeciwko wejściu Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego wypowiedziało się 38,1 proc. badanych. W 2008 roku wejście do NATO popierało ok. 30 proc. obywateli Ukrainy.

Jagiellonia.org / Defence24.pl / JP/ PAP

ZOBACZ TAKŻE:

Ukraińcy chcą do NATO

Dlaczego Ukraina powinna wstąpić do NATO

Ukraina funkcjonuje już, jak wschodnia flanka NATO – szef MSZ Ukrainy

NATO będzie nadal wspierać Ukrainę

NATO: Obrona Ukrainy jest obroną nas samych

W NATO Ukrainę nazwano głównym priorytetem porządku dziennego Sojuszu

USA planują zwiększyć swe inwestycje w wojskowe wzmocnienie NATO – The Wall Street Journal

NATO oskarża Rosję: „Używa uchodźców jako żywej broni przeciwko Europie”