Na Ukrainie rozpoczęły się wielonarodowe manewry wojskowe wielonarodowej brygady litewsko-polsko-ukraińskiej LITPOLUKRBRIG imienia hetmana Konstantego Ostrogskiego pt. „Trzy miecze 2021” (THREE SWORDS-2021), w których będą też uczestniczyć wojskowi ze Stanów Zjednoczonych. Ćwiczenia potrwają do 30 lipca.

Te manewry wojskowe mają na celu pogłębienie partnerstwa i współpracy wojskowej między krajami Trójkąta Lubelskiego: Polską, Litwą i Ukrainą.

W ćwiczeniach, które odbywają się w Międzynarodowym Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa w Jaworowie pod Lwowem uczestniczą ponad 1 200 żołnierzy oraz ponad 200 pojazdów opancerzonych.

PRZECZYTAJ:

Deklaracja ministrów spraw zagranicznych państw Trójkąta Lubelskiego o wspólnym dziedzictwie europejskim i wspólnych wartościach (WIDEO)

Brygada litewsko-polsko-ukraińska LITPOLUKRBRIG tworzona z jednostek litewskich, polskich i ukraińskich, liczy 4500 żołnierzy, i stacjonuje w Lublinie. List intencyjny ws. utworzenia brygady podpisano 16 listopada 2009. Umowa w tej sprawie została podpisana przez ministrów obrony narodowej trzech państw 19 września 2014. Pełną gotowość operacyjną wielonarodowa brygada osiągnęła w 2016 roku. W dniu 5 października 2017 brygada otrzymała sztandar i nosi odtąd imię hetmana Konstantego Ostrogskiego, zwycięzcy w bitwie pod Orszą (1514).

Brygada nawiązuje do wielowiekowej tradycji współpracy trzech narodów, mieszkających przez stulecia w jednym państwie – Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Jagiellonia.org

ZOBACZ TAKŻE:

Tarcza Europy

Bałtycko-Czarnomorska Szachownica

„Dzielimy wspólne dziedzictwo I Rzeczpospolitej”. Szefowie MSZ Polski, Litwy i Ukrainy podpisali Mapę drogową Trójkąta Lubelskiego