Podczas odbywającego się w czwartek w Wilnie spotkania szefowie dyplomacji Litwy, Ukrainy i Polski podpisali deklarację o wspólnym dziedzictwie i wspólnych wartościach. Okazją do przyjęcia dokumentu była 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów w 1791 r.

Deklaracja, podpisana po spotkaniu i rozmowie ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Lubelskiego, stanowi wyraz historycznej wspólnoty trzech państw i narodów, które w swoich działaniach kierują się przekonaniem, że bez pamięci nie można budować teraźniejszości i przyszłości w sposób trwały.

Dokument przywołuje wspólne dziedzictwo Litwy, Ukrainy i Polski, które odegrało istotną rolę w kształtowaniu historii politycznej, prawnej i kulturalnej Europy. Podkreślono w nim, że na terenach dzisiejszych państw Trójkąta Lubelskiego rozwijały się tradycje demokratyczne i wolności obywatelskie, które stanowiły inspirację i ważny punkt odniesienia dla ruchów niepodległościowych oraz kształtowania się tożsamości europejskiej państw naszego regionu.

Podpisując wspólną deklarację ministrowie spraw zagranicznych Trójkąta Lubelskiego potwierdzili, że wspólne europejskie dziedzictwo historyczne nadal spaja trzy narody w zjednoczonej Europie i wzmacnia poczucie wzajemnej więzi i solidarności. Szefowie dyplomacji Litwy, Ukrainy i Polski zadeklarowali także, że dołożą wszelkich starań, by naród białoruski i demokratyczna Białoruś miały szansę zbliżania z Unią Europejską.

Podczas spotkania w Wilnie podpisana została także Mapa Drogowa rozwoju Trójkąta Lubelskiego. Dokument prezentuje główne kierunki rozszerzenia współpracy trójstronnej, m.in. prowadzenie trójstronnego dialogu politycznego, wspólne inicjatywy Trójkąta podejmowane wobec partnerów międzynarodowych, działania w obszarze bezpieczeństwa i obrony, bezpieczeństwa energetycznego i cyberbezpieczeństwa, a także omawia bieżące i przyszłe inicjatywy Litwy, Ukrainy i Polski na rzecz zwalczania skutków pandemii Covid-19, wsparcia gospodarczego, kulturalnego i akademickiego oraz działania strategiczne na rzecz zwalczania zagrożeń hybrydowych i dezinformacyjnych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentami.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Fot. Tymon Markowski / MSZ

Wideo: Gabriel Piętka / MSZ