Sobotnią mszą świętą w Hucie Stepańskiej za dusze ofiar ludzkiej nienawiści na Wołyniu rozpoczęły się na Ukrainie dwudniowe obchody 78. rocznicy ludobójstwa Polaków przez Ukraińską Powstańczą Armię. Po mszy koncelebrowanej przez ordynariusza diecezji łuckiej bpa Witalija Skomarowskiego i bpa pomocniczego diecezji mukaczewskiej Mykołę Łuczoka archimandryta Hilaryj odmówił modlitwę prawosławną. Następnie wystąpili wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, wicegubernator rówieński Serhij Hemberg i starosta Huty Natalia Korewa. Amb. Bartosz Cichocki odczytał list Janusza Horoszkiewicza, Kustosza Pamięci Narodowej, potomka mieszkańców polskiej Huty Stepańskiej. Delegacje w asyście harcerzy hufca „Wołyń” złożyły wiązanki pod krzyżem „Jezu ratuj nas”.

W niedzielę w katedrze łuckiej pw. św. Piotra i Pawła odbędzie się nabożeństwo w intencji ofiar „krwawej niedzieli”. Prezydent RP Andrzej Duda, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak i prezes IPN Jarosław Szarek skierowali posłania do uczestników obchodów.

Źródło: Facebook, Ambasada RP w Kijowie