We wniosku budżetowym armii amerykańskiej przewidziane finansowanie wysiłków na rzecz odstraszania rosyjskiej agresji.

Wniosek budżetowy Pentagonu dotyczący operacji wojskowych poza Stanami Zjednoczonymi w 2020 r. przewiduje wydatki w celu przeciwdziałania rosyjskiej agresji. Wojsko amerykańskie tego nie ukrywa.

„Wniosek ten koncentruje się na trwających operacjach wojskowych na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowej, wysiłkach na rzecz powstrzymania rosyjskiej agresji, a także globalnych operacjach antyterrorystycznych” – wyjaśnia Pentagon. Wojsko uzasadniło konieczność przeznaczenia na operacje wojskowe poza Stanami Zjednoczonymi 173,8 mld USD.

W ten sam czas proponuje się zmniejszenie kosztów „Europejskiej nicjatywy na rzecz odstraszania”, mającej na celu zwiększenie amerykańskiej obecności w Europie, a także „Inicjatywę na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy” z 65 mld USD do 59mld USD.

Przypomnijmy, na stronie internetowej Białego Domu opublikowano projekt budżetu na rok budżetowy 2020, zgodnie z którym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump proponuje dalszy wzrost wydatków obronnych o 5 proc. i ustalenie finansowania armii na poziomie 718 mld USD (czyli o 33 mld więcej niż w 2019 r.).

Jagiellonia.org