Inicjatywa Trójmorza służyć ma zacieśnianiu współpracy, w tym transportowej i energetycznej, krajów leżących między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Do udziału w forum państw Trójmorza, które odbędzie się w lipcu we Wrocławiu, zaproszony został prezydent USA Donald Trump.

Zaproszenie dla prezydenta Trumpa przekazał minister w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Szczerski, który od 2 do 4 lutego przebywał z wizytą w Stanach Zjednoczonych.

Pierwsze forum Trójmorza zainicjowane przez prezydentów Polski i Chorwacji: Andrzeja Dudę i Kolindę Grabar-Kitarović odbyło się w sierpniu ub. roku w Duborowniku w Chorwacji pod hasłem „Wzmacnianie Europy: budowanie połączeń między Północą i Południem”.

Przedstawiciele 12 państw regionu, w tym sześciu prezydentów: Polski, Chorwacji, Węgier Janos Ader, Litwy Dalia Grybauskaite, Słowenii Borut Pahor i Bułgarii Rosen Plewnelijew oraz przedstawiciele w randze ministrów lub wiceministrów z Czech, Rumunii, Słowacji, Austrii, Estonii i Łotwy przyjęli w Dubrowniku wspólną deklarację w sprawie Inicjatywy Trójmorza.

Poparli inicjatywę Trójmorza jako „nieformalną platformę”, która ma służyć pozyskiwaniu politycznego wsparcia i podejmowaniu działań na rzecz wspólnych projektów w Europie Środkowej i Wschodniej w sektorach energii, transportu, informatyzacji i gospodarki.

Deklaracja głosi, że połączenie gospodarek i infrastruktury Europy Środkowej i Wschodniej z Północy na Południe jest ważne ze względu na dopełnienie budowy wspólnego europejskiego rynku.

Dzięki poszerzeniu współpracy Europa Środkowa i Wschodnia mają stać się bardziej bezpieczne, konkurencyjne i tym samym przyczynić się do wzmocnienia UE jako całości. Podkreślono, że współpraca w obszarze Adriatyku-Bałtyku-Morza Czarnego w Unii Europejskiej i w szerszej przestrzeni transatlantyckiej musi zostać ożywiona, jednak bez tworzenia struktur równoległych wobec istniejących już mechanizmów współpracy.

„Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że kraje regionu Trójmorza to istotna część wspólnoty euroatlantyckiej. Nasze państwa chcą – i mają ku temu potencjał – tę wspólnotę wzbogacać i aktywnie działać na rzecz jej rozwoju” – mówił prezydent Duda podczas ubiegłorocznego forum w Dubrowniku.

Prezydent podkreślał, że dotychczas rozwój dokonywał się przede wszystkim na osi Wschód–Zachód i pomimo niewątpliwego dorobku tego modelu, nie wykorzystuje on w pełni potencjału drzemiącego w krajach leżących między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Według Dudy zwiększanie spójności pomiędzy państwami przełoży się na podnoszenie poziomu życia społeczeństw i zbliżanie do poziomu najbogatszych krajów Europy Zachodniej.

Prezydencki minister Krzysztof Szczerski we wrześniu ub. roku powiedział PAP, że prezydent Duda chce pokazywać region Trójmorza jako partnera dla krajów na wschód i południe od Unii Europejskiej. Dodał, że gościem forum Trójmorza w 2017 r. mogłaby być Ukraina.

Prezydent podczas forum w Dubrowniku mówił, że wyzwaniem dla regionu Trójmorza jest m.in. dominacja jednego dostawcy surowców energetycznych. Podkreślał, że zagrożeniom można przeciwdziałać rozwijając połączenia energetyczne tak, aby zapewnić realną dywersyfikację dostaw energii.

O tym, że chińskie firmy mogą realizować duże projekty infrastrukturalne – budowę dróg, kolei, lotnisk – w Polsce i regionie Adriatyku-Bałtyku-Morza Czarnego mówił szef MSZ Witold Waszczykowski na zakończenie swojej wizyty w Chinach w kwietniu ub. rok.

Jagiellonia.org / RIRM / PAP

ZOBACZ TAKŻE:

Andrzej Duda: Idea Trójmorza jest wielka. Wierzę, że uda się ją zrealizować!

Trójmorze. Wzmacniamy naszą pozycję w regionie i w UE

Niedługo wizyta prezydenckich ministrów w USA

Było o Trójmorzu oraz spotkaniu prezydentów USA i Polski. Padły też ważne słowa

Ukraina wyraziła aprobatę dla polskiej koncepcji Międzymorza

Spotkanie Prezydenta RP z prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy

https://jagiellonia.org/121605-2/