Było o Trójmorzu oraz spotkaniu prezydentów USA i Polski. Padły też ważne słowa

Ameryka i Polska mają wspólną wizję problemu bezpieczeństwa naszego regionu.