Trójmorze. Wzmacniamy naszą pozycję w regionie i w UE

Prezydent RP Andrzej Duda liczy na pogłębienie współpracy w ramach formatu Trójmorza Bałtyku, Adriatyku i morza Czarnego.