Ukraina wyraziła aprobatę dla polskiej koncepcji Międzymorza

XXVI spotkanie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy.