Rosyjscy wojskowi żądają dymisji Putina i przerwania jego przestępczej polityki wobec Ukrainy. Jeden z najbardziej wybitnych, wpływowych i szanowanych przedstawicieli dowództwa wojskowego Federacji Rosyjskiej, nacjonalista i „jastrząb” rosyjskich sił zbrojnych, przewodniczący „Wszechrosyjskiego Zgromadzenia Oficerów”, emerytowany generał pułkownik Leonid Iwaszow wypowiedział się przeciwko polityce Putina i przygotowaniom do wojny z Ukrainą.

„Użycie siły militarnej przeciw Ukrainie po pierwsze postawi pod znakiem zapytania istnienie samej Rosji, po drugie na zawsze uczyni z Ukraińców i Rosjan śmiertelnych wrogów. […] Od prezydenta żądamy rezygnacji z przestępczej polityki prowokowania wojny, w której Rosja stanie osamotniona wobec zjednoczonych sił Zachodu […] i podania się do dymisji”.

Leonid Iwaszow

Emerytowany generał pułkownik, przewodniczący „Wszechrosyjskiego Zgromadzenia Oficerów”

Wpływowy przedstawicel służb mundurowych Rosji twierdzi, że przemawia w imieniu 76 proc. rosyjskich wojskowych, którzy są podobnego zdania o polityce kremlowskiego maniaka.

„My oficerowie Rosji, żądamy od Prezydenta Federacji Rosyjskiej porzucenia zbrodniczej polityki prowokowania wojny, w której Federacja Rosyjska znajdzie się sama przeciwko zjednoczonym siłom Zachodu, stworzenia warunków do realizacji artykułu 3 Konstytucji Rosji i podania się do dymisji.

Zwracamy się do wszystkich rezerwistów i emerytowanych żołnierzy oraz obywateli Rosji z zaleceniem zachowania czujności i organizowania się, wspierania postulatów Rady Wszechrosyjskiego Zgromadzenia Oficerów, aktywnego przeciwstawiania się propagandzie i rozpętaniu wojny, zapobiegania wewnętrznemu konfliktowi cywilnemu z użyciem siły militarnej”

– czytamy w oświadczeniu organizacji.

PRZECZYTAJ:

Ruch Oporu Kapitulacji: „Ostrzegamy cały świat! Zapomnijcie o porozumieniach mińskich, lepiej przygotujcie międzynarodowy trybunał dla Putina!

Szanowany generał twierdzi, że zewnętrzne zagrożenia dla Rosji „nie są krytyczne, nie zagrażają jej istnieniu, jej najważniejszym interesom. Zachowana jest strategiczna stabilność, broń atomowa jest dobrze kontrolowana, zgrupowania sił NATO nie są rozbudowywane, nie przejawiają groźnej aktywności”.

Przewodniczący „Wszechrosyjskiego Zgromadzenia Oficerów” zaznaczył też, że za obecnymi przestępczymi przygotowaniami do zakrojonej na wielką skalę agresji przeciwko Ukrainie kryje się „zrozumienie przez przywódców kraju, że nie są w stanie wyprowadzić Rosji z wewnętrznego kryzysu, a to może doprowadzić do powstania narodowego i zmiany władzy”.

PRZECZYTAJ:

Brytyjski dziennik: Putin boi się, że zostanie zabity jak pułkownik Kaddafi

Apel rosyjskiego generała świadczy o bardzo poważnych zmianach nastrojów różnych segmentów społeczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Możliwość wojny z Ukrainą musi być całkowicie wykluczona” – powiedział generał z innego resortu rosyjskich służb mundurowych. Generał FSB Jewgienij Sawostianow potępił dyktatorską politykę Putina, Patruszewa oraz innych i wypowiedział się popierając oświadczenie generała Iwaszowa, niezależna rosyjska stacja telewizyjna „Dożd”.

Sawostianow powiedział, że pomimo wcześniejszych nieporozumień z Iwaszowem, teraz prawie całkowicie podziela jego punkt widzenia w kwestii ukraińskiej. Sawostianow jest przekonany, że ludność Federacji Rosyjskiej nie popiera planów wojskowych kliki Putina.

W interesie ludzi – gaz w domach, rozwój biznesu, wysokiej jakości edukacja, poprawa równowagi między dochodami a cenami” – podkreśla generał FSB.

Dyktatura ma osobliwość – w końcu dochodzi do stanu, w którym wszystkie aktywne politycznie warstwy nie są z niej zadowolone” – zauważa Sawostianow. Nieograniczona władza, która podejmuje pochopne i niebezpieczne decyzje, według Savostjanowa „prowadzi do działań, które wywołują oburzenie wśród najróżniejszych warstw”.

Przy takich nastrojach społecznych, jeśli Putin odważy się wzniecić wojnę z Ukrainą, on i sama rosyjska państwowość poniosą katastrofalne konsekwencje. Wojna z Ukrainą może pogrzebać Rosję.

PRECZYTAJ:

Kolos na glinianych nogach. Fatalna polityka kremlowska wiedzie Rosję ku przepaści

Przypomnijmy, w dobrym dla Moskwy 2017 roku PKB całej Rosji był mniejszy niż PKB jednego amerykańskiego stanu – Nowego Jorku i o połowę mniej niż PKB stanu Kalifornia. Według Banku Światowego PKB Rosji w 2017 wynosił zaledwie 2,7 procent światowego PKB. Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2026 r. Rosja będzie zajmować pod względem PKB dopiero 14. miejsce na świecie. Odpowiadać będzie za zaledwie 1,5 proc. globalnego produktu. Mimo desperackich prób reformowania zarządzania budżetem wydatki wojskowe Rosji wciąż stanowią mniej niż jedną dziesiątą wydatków NATO, z czego połowa „ginie” z powodu „otkatów”, czyli defraudacji środków publicznych. Ludność Rosji wynosi 146 mln osób, podczas gdy na przykład Nigerii 186 mln. Ściśle mówiąc, Rosja to rozległe pustkowie, bańka mydlana, Afryka ze śniegiem.

Jagiellonia.org

ZOBACZ TAKŻE:

Polityka Putina jest katastroficzna dla Rosji – Timothy Snyder

Otoczenie Putina może odsunąć go od władzy – ekspert wojskowy

Dyplomata: Agresja Putina przeciwko Ukrainie może pogrzebać Rosję

Atlantic Council: Wojna na dużą skalę z Ukrainą może pogrzebać Rosję

Federacja Rosyjska całkowicie powtarza los ZSRR: może podzielić się na kilka krajów – znany dyplomata, były szef MSZ Ukrainy