Po czterech latach trwania Operacji Antyterrorystycznej (ATO) walka z rosyjskim najeźdźcą w Donbasie otrzymała status operacji wojskowej, podaje portal Kresy24.pl.

Od tej chwili na czele wojsk w Donbasie stoi generał Serhij Najew. Prezydent poruczył mu, oprócz zadań doraźnych, zdławienie potencjalnej, pełnowymiarowej agresji ze strony Rosji.

Jak powiedział prezydent Poroszenko:

„Choć ATO się zakończyła, to sprzeciw wobec rosyjskiego agresora zakończy się dopiero wtedy, gdy wyzwolona zostanie ostatnia piędź ukraińskiej ziemi”.

Przypomnijmy, 18 stycznia Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę „O specjalnych zasadach polityki państwowej na rzecz zabezpieczenia państwowej suwerenności Ukrainy na tymczasowo okupowanych częściach obwodów donieckiego i ługańskiego”. Dokument na nowo określa status okupowanych przez Rosję i jej pachołków terenów Donbasu, a także zmienia zasady organizacji operacji wojskowej w tym regionie. Należy podkreślić, że ustawa zalicza Krym do terytoriów okupowanych.

ZOBACZ TAKŻE:

Rosja oficjalnie nazwana okupantem

Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało Rosję za najeźdźcę

Sąd w Hadze: deklaracje Rosji o broni w kopalniach Donbasu rozbijają się o bazy danych OSINT

Konflikt we wschodniej Ukrainie jest bezpośrednią agresją ze strony Rosji – Departament Stanu

Według analizy Ośrodku Studiów Wschodnich, dokument zasadniczo zmienia organizację prowadzenia operacji wojskowej na wschodniej Ukrainie. Jego przyjęcie oznacza rezygnację z dotychczasowej formuły operacji antyterrorystycznej (ATO) nadzorowanej przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy.

Ustawa sankcjonuje, nieuregulowane dotąd prawnie, użycie Sił Zbrojnych na obszarze dwóch obwodów Ukrainy objętych operacją wojskową, w sytuacji braku ogłoszenia stanu wojny (ewentualnie stanu wojennego czy wyjątkowego). Dokument wzmacnia pozycję prezydenta jako głównodowodzącego poprzez udzielenie mu stałej zgody parlamentu na użycie sił zbrojnych i innych formacji wojskowych w celu powstrzymania i odparcia rosyjskiej agresji i reintegracji terytoriów okupowanych.

Źródło: Kresy24.pl, osw.waw.pl

ZOBACZ TAKŻE:

Wojna oczami Polaka

Narzędzie zalegalizowanego terroru

Identyfikacja rosyjskiej broni i rosyjskich najeźdźców na Wschodzie Ukrainy – InformNapalm (WIDEO)

Dowody rosyjskiej agresji: InformNapalm opublikował interaktywną bazę danych

Psy wojny z Rosji

Anatomia zdrady. Janukowycz ułatwił aneksję Krymu

Anatomia zdrady. Janukowycz dwukrotnie zlekceważył ostrzeżenie o zagrożeniu ze strony Rosji

Rosja chce mieć pretekst do wojny z Ukrainą. Podsyca nienawiść między Polakami i Ukraińcami – zastępca przewodniczącego SBU

Rosja jest gotowa do inwazji na wielką skalę, nawała może nastąpić w każdej chwili – Poroszenko

Ekspert: Putin postawił znak równości między ZSRS a „Rosją sowiecką” i chce wznowić stalinowską strefę wpływów w Europie

Siły Zbrojne Ukrainy przygotowują się do najgorszego scenariusza w Donbasie