Zgromadzenie Ogólne ONZ poparło rezolucję, w której mowa o łamaniu przez Rosję praw człowieka na okupowanym przez nią ukraińskim półwyspie Krym.

W rezolucji Rosję uznano za okupanta. Autonomiczną Republikę Krym i miasto Sewastopol nazwano tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy. Nie uznaje się aneksji ukraińskiego półwyspu.

Jak informuje Misja Ukrainy w ONZ, rezolucję p.t. Sytuacja praw człowieka w Autonomicznej Republice Krym i mieście Sewastopol (Ukraina) poparło 70 krajów ONZ. Jednocześnie 77 krajów wstrzymało się od głosu i 26 były przeciwne.

„Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ jest bezkompromisowym narzędziem prawnym do dalszej deokupacji Krymu”, – dodano w Misji.

Jagiellonia.org