25 maja w kijowskim klubie „Nasz Format” odbył się okrągły stół pod hasłem: „polsko-ukraińska współpraca czy konfrontacja?” Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Informacyjne „Międzymorza”.

W imprezie tej udział wzięli: polski ekspert, dyrektor Instytutu im. Romana Rybarskiego — Mariusz Patey; przedstawiciele „Fundacji Wsparcia Inicjatyw Demokratycznych„, eksperci Centrum Informacyjnego «Międzymorza» — Yuriy Mindyuk i Jurij Gonczarenko; analityk «Team 4 Ukraine» i ekspert CI «Międzymorza» Aleksander Nykonorow ; przewodnicząca zarządu Centrum Informacyjnego «Majdan Monitoring» Natalia Zubar; analityk Jewgenij Zołotariew; Przewodniczący Rady Fundacji „Centrum Badań Polska-Ukraina” Dariusz Materniak, a także przedstawiciele organizacji nacjonalistycznych/patriotycznych i społecznych z Ukrainy.
W ramach okrągłego stołu omówione zostały aktualne zagadnienia stosunków polsko-ukraińsko; zwrócono uwagę na główne siły inspirujące i rozniecające konflikty w Polsce i na Ukrainie, a także na udział Rosji w destabilizacji stosunków polsko-ukraińskich.
Jak zauważyli uczestnicy spotkania, dziś Ukraina i Polska znalazły się w sytuacji szczególnie trudnej, gdyż strona rosyjska, poprzez organizowanie serii prowokacji, stara się w sposób sztuczny rozniecać i nakręcać polsko-ukraińskie nieporozumienia, wykorzystując do tego historyczne antagonizmy i waśnie, jakie miały miejsce na przestrzeni W Kijowie wezwano patriotyczne organizacje do przeciwstawienia się rosyjskim prowokacjomdziejów w polsko-ukraińskich relacjach.

Biorąc to pod uwagę, uczestnicy okrągłego stołu wypracowali praktyczne rekomendacje nieodzowne dla wdrożenia skutecznych mechanizmów w realizacji polityki historycznego pojednania naszych obu narodów. Zaś przedstawiciele Centrum Informacyjnego „Międzymorza” zaapelowali do liderów organizacji ukraińskich nacjonalistów o wypracowanie wspólnego oświadczenia, w którym zasądzono by aktywność prowokatorów po stronie polskiej, jak i marginalnych grup działających na Ukrainie.

W tym kontekście rozważano też konieczność wspólnego zwrócenia się do ruchów prawicowych, aby ze swej strony nie dopuszczały do organizowania tego rodzaju prowokacyjnych działań w przyszłości. Zdaniem uczestników okrągłego stołu, podpisanie wspólnego oświadczenia w imieniu wiodących organizacji nacjonalistycznych/patriotycznych Ukrainy ograniczy pole manewru strony rosyjskiej w wykorzystywaniu prowokacyjnych działań, podszywając się pod prawicowe organizacje i ruchy nie mające z tym nic wspólnego. W ten sposób można będzie jednoznacznie zidentyfikować te marginalne środowiska, które w imieniu ukraińskich organizacji nacjonalistycznych próbują sztucznie wywoływać i podsycać polsko-ukraińskie niesnaski.

Ponadto, przedstawiciele Centrum Informacyjnego „Międzymorza” zwrócili uwagę na udział samach mediów -zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie — w sztucznym rozdmuchiwaniu owych napięć i konfliktów. A także na potrzebę częstszej organizacji tego rodzaju okrągłych stołów, nakierowanych na tworzenie obrazów, które łączą a nie dzielą nasze oba narody. Jak również na konieczność realizacji wspólnych projektów w dziedzinie współpracy gospodarczej i wojskowo-politycznej. Wśród ważnych propozycji oferowanych przez organizatorów spotkania, znalazła się także konieczność właściwego reagowania na aktualne wyzwania związane z przekazem informacji oraz na potrzebę zdezawuowania tzw „środowisk pseudo-eksperckich” działających w Polsce i na Ukrainie, które również przyczyniają się do sztucznego eskalowania konfliktów po obu stronach.

W Kijowie wezwano patriotyczne organizacje do przeciwstawienia się rosyjskim prowokacjomZdaniem przedstawicieli CI „Międzymorza” wielkie znaczenie miałoby również zwrócenie się do przywódców religijnych, posiadających wysoki autorytet w polskim i ukraińskim społeczeństwie. W rzeczy samej, włączenie się przedstawicieli tej grupy byłoby niezwykle cennym i ważnym krokiem nie tylko w celu znalezienia kompromisów w bieżących polsko-ukraińskich konfliktach, ale postrzegane byłoby również jako skuteczny mechanizm wdrażania polityki pojednania historycznego między naszymi narodami. Do wymienionej grupy należą zarówno przywódcy religijni, jak i największe autorytety moralne, ludzie mający szczególny wpływ na opinię publiczną.

Przypomnijmy, iż Centrum Informacji „Międzymorza” powstało w kwietniu 2017 roku, a jego celem jest informowanie opinii publicznej o idei Międzymorza — geopolitycznego sojuszu obszaru bałtycko-czarnomorskiego, do którego należą w pierwszej kolejności Polska, Ukraina i Kraje Bałtyckie, a potencjalnie również Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Rumunia i inne. W sytuacji wyzwań politycznych i gospodarczych, a przede wszystkim związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa ze strony Rosji, kraje te mogłyby zdecydować się przynajmniej na bardziej pogłębioną koordynację swych poczynań, a w dalszej perspektywie być może na wspólną politykę obronną, a także wspólne działania w sferze gospodarczej i politycznej dla obrony swej suwerenności. Jest to zadanie szczególnie ważne zwłaszcza dla Ukrainy, Gruzji, Mołdawii i Białorusi, dla których drzwi do UE i NATO w najbliższej perspektywie wydają się zamknięte, a w następnej kolejności dla każdego, kto może stać się obiektem agresji ze strony Rosji.