Asystent sekretarza generalnego NATO ds. spraw politycznych i polityki bezpieczeństwa – Alejandro Alvargonzalez San Martin podczas przemówienia na dorocznej konferencji YES oświadczył, że Ukraina zdobędzie pełne członkostwo w Sojuszu, choć zdaje sobie sprawę, że droga do tego nie będzie łatwa – informuje agencja Ukrinform.

„Jeśli chodzi o Ukrainę, w 2008 r. na szczycie w Bukareszcie osiągnięto kompromis, który został potwierdzony w tym roku w Brukseli, a Ukraina została uznana za kraj kandydujący. Będzie jej trudno zdobyć pełne członkostwo w Sojuszu, ale wszyscy mamy nadzieję, że stanie się to rzeczywistością”

– powiedział Alvargonzalez.

Dodał, że NATO powinno pomóc Ukrainie w osiągnięciu tego celu, a Sojusz czyni to poprzez pomoc w głębokich i ważnych reformach, które wzmacniają Ukrainę w obliczu wyzwań, jakie przed nią stoją.

Odnosząc się do sprzeciwu Rosji wobec zbliżenia Ukrainy i Gruzji z NATO, zastępca sekretarza generalnego zauważył, że Moskwa błędnie uważa, że może nie tylko ingerować w wewnętrzne sprawy któregokolwiek z sąsiadów, ale także decydować o ich przyszłości.

„Jeśli Rosja sprzeciwia się temu, by te kraje zbliżały się do Brukseli, ponieważ podobno stają się dla niej niebezpieczne, radziłbym jej spojrzeć na to z innej perspektywy. Powiedziałbym, że to nie NATO rozszerza się na wschód, lecz kraje wschodnie chcą zintegrować się z NATO, ponieważ postrzegają Sojusz jako wielką gwarancję bezpieczeństwa, dobrobytu i demokracji. Rosja powinna pomyśleć o tym, co motywuje te kraje do podejmowania takich decyzji. Musimy wspierać wolność wyboru krajów, które określiły swoją własną przyszłość”

– powiedział asystent sekretarza generalnego NATO.

PRZECZYTAJ:

USA: „Chcemy, aby Ukraina stała się członkiem NATO”

Biały Dom aktywnie omawia kwestię przystąpienia Ukrainy do NATO – Bolton

Szef MSZ RP nie wątpi: Ukraina i Gruzja zostaną pełnoprawnymi sojusznikami NATO

Przypomnijmy, w 2017 r. ukraiński parlament uchwalił ustawę przywracającą kurs Ukrainy do członkostwa w NATO jako strategiczny cel polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa.

Ukraina i NATO rozpoczęły dyskusję na temat możliwości przedstawienia planu działania na temat członkostwa Ukrainy w Sojuszu (Membership Action Plan, MAP).

Rok później członkowie NATO potwierdzili, że Ukraina jest krajem kandydującym – innymi słowy, państwem, które zadeklarowało swoje zainteresowanie wstąpieniem do Sojuszu.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko do 4 września planuje przedłożyć Radzie Najwyższej projekt Konstytucji, w którym kurs integracji euroatlantyckiej zostanie ustalony ustawowo.

Przypomnijmy, Julia Tymoszenko, która w tej chwili jest liderem rankingu listy kandydatów na prezydenta Ukrainy, również złożyła deklarację o przestrzeganie kursu integracji euroatlantyckiej.

Innymi słowy, na poziomie oświadczeń i deklaracji wszystko wygląda dobrze, jednak, jakie będą rzeczywiste działania i postępowania ukraińskich urzędników, zobaczymy w najbliższej perspektywie.

Jagiellonia.org

NATO: Obrona Ukrainy jest obroną nas samych

W NATO Ukrainę nazwano głównym priorytetem porządku dziennego Sojuszu

Ukraińcy chcą do NATO

Ukraina funkcjonuje już, jak wschodnia flanka NATO – szef MSZ Ukrainy

USA: „Chcemy, aby Ukraina stała się członkiem NATO”

Biały Dom aktywnie omawia kwestię przystąpienia Ukrainy do NATO – Bolton

Szef MSZ RP nie wątpi: Ukraina i Gruzja zostaną pełnoprawnymi sojusznikami NATO

Dlaczego Ukraina powinna wstąpić do NATO