Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w swojej rezolucji zażądało od władz Federacji Rosyjskiej natychmiastowego wycofania swoich sił zbrojnych z Półwyspu Krymskiego i „zaprzestania czasowej okupacji terytorium Ukrainy”.

Spośród 193 członków Zgromadzenia Ogólnego ONZ przedstawiciele 63 państw głosowali za przyjęciem rezolucji o odpowiedniej treści. Przeciwko temu wypowiedzieli się delegaci z 17 państw, w tym z samej Federacji Rosyjskiej, a także jej sojusznicy tacy jak Chiny, Kuba, Wenezuela, Iran, Syria itp. Tymczasem 62 członków Zgromadzenia Ogólnego wstrzymało się od głosu.

PRZECZYTAJ:

Krym nigdy nie był rosyjski! Półwysep został okupowany przez Rosję dopiero pod koniec XVIII wieku, Polska była zajęta w tym samym czasie

Federacja Rosyjska anektowała integralną część Ukrainy – Autonomiczną Republikę Krymu w 2014 roku. W nowej uchwale Zgromadzenia Ogólnego po raz kolejny podkreślono, że większość krajów nie uznaje Krymu za rosyjski i nadal uważa go za integralną część terytorium Ukrainy, pomimo okupacji, która odbywa się z naruszeniem prawa międzynarodowego.

Jagiellonia.org