Stany Zjednoczone sprzedały Ukrainie broń za rekordową sumę 510 milionów dolarów w 2020 roku – wynika z raportu Agencji Współpracy Obronnej i Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

Przypomnijmy, w 2019 r. kwota ta wynosiła zaledwie 272,4 mln dol., w 2018 r. – 250,7 mln dol., w 2017 r. – 207,7 mln dol. I 226,5 mln dol. w 2016 r.

We wszystkich poprzednich latach, od 1950 r., łączny koszt sprzedanej przez USA broni na Ukrainę wyniósł 179,2 milionów dolarów.

Do innych krajów postsowieckich Stany Zjednoczone sprzedały znacznie mniej broni:

Litwa – 136,5 mln dolarów,
Gruzja – 62,8 mln dolarów,
Łotwa – 38,1 mln USD,
Mołdawia – 11,5 mln dolarów,
Turkmenistan – 1,3 mln dolarów,
Kazachstan – 1 milion dolarów,
Estonia – 610 tysięcy dolarów,
Azerbejdżan – 509 tysięcy dolarów,
Armenia – 2 tysiące dolarów.

Jagiellonia.org