Zarówno demokraci, jak i republikanie z Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęli w środę rezolucję wspierającą Inicjatywę Trójmorza.

Dokument ten „wyraża poparcie dla Inicjatywy Trójmorza w jej wysiłkach na rzecz zwiększenia niezależności energetycznej i połączeń infrastrukturalnych, a tym samym wzmacniania bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i Europy” i zawiera zobowiązanie rządu USA do przekazania miliarda dolarów na Fundusz Trójmorza.

Amerykańscy kongresmeni zwracaj też uwagę na problemy „narzuconych przez były Związek Radziecki Europie Środkowej i Wschodniej rządach komunistycznych, które pozostawiły region ze znacznym deficytem infrastruktury, zwłaszcza w zakresie szlaków transportowych i linii energetycznych na osi północ-południe”.

Trójmorze to polityczno-gospodarczy projekt powołany w 2015 r. z inicjatywy Prezydentów Polski i Chorwacji. Obecnie do grupy należy 12 państw UE (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry) położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym.

Jagiellonia.org