„Od 8 lipca 2020 r., na portalu zbrodniawolynska.pl pojawi się zakładka: Baza Ofiar, w której będzie można znaleźć informacje o osobach zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich. Integralną częścią projektu będzie interaktywna mapa zbrodni, na której oznaczono miejsca śmierci powiązane z danymi ofiar i faktami opisanymi w bazie. Według najnowszych badań historyków z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło wówczas ok. 100 tysięcy Polaków”

– informuje Instytut Pamięci Narodowej.

„Projekt ma charakter długofalowy. Prace nad bazą rozpoczęto na początku 2019 roku. W pierwszym etapie udostępnimy informacje dotyczące woj. wołyńskiego. W kolejnych etapach, bazując na kwerendach archiwalnych, relacjach świadków i publikacjach naukowych, będziemy sukcesywnie uzupełniać i dodawać informacje odnoszące się do pozostałych województw II RP. Zakończenie projektu przewidywane jest na lipiec 2023 roku, co zbiegnie się obchodami 80. rocznicy ludobójstwa. Chcemy do tego czasu wydobyć z niepamięci jak najwięcej informacji o losach zamordowanych Polaków oraz upamiętnić te osoby, które w zdecydowanej większości nie posiadają nawet swoich grobów. Korzystający z bazy będą mieli możliwość zgłaszania uzupełnień do opisów oraz dodawania nowych za pomocą specjalnie przygotowanego formularza kontaktowego”

– informuje IPN.

Źródło: ipn.gov.pl