Mamy przyjemność poinformować, że z inicjatywy dyrekcji Instytutu Historycznego, przy wsparciu finansowym Uniwersytetu Szczecińskiego została opracowana i uruchomiona strona internetowa Cmentarza Janowskiego we Lwowie, drugiej co do wielkości (po Cmentarzu Łyczakowskim) polsko-ukraińskiej nekropolii na Wschodzie.

Nekropolia ta od końca XIX wieku była miejscem spoczynku dla ok. 200 tys. Polaków, w tym żołnierzy poległych w walkach o Lwów w latach 1918–1920 oraz ofiar II wojny światowej. Ze stroną internetową zintegrowany jest geoportal, który umożliwia wyszukiwanie informacji o osobach pochowanych na Cmentarzu Janowskim, pozwala w przybliżeniu lokalizować groby, a także przyjrzeć się zachowanym nagrobkom dzięki bogatej galerii fotografii prezentujących zabytki sztuki sepulkralnej według stanu na koniec stycznia 2018 roku.

Strona internetowa wraz z geoportalem powstała na podstawie danych zebranych przez zespół naukowców z Instytutu Historycznego US w składzie prof. dr hab. Ryszard Tomczyk i dr Barbara Patlewicz w ramach realizacji grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt.: Lapides clamabunt. Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe. Wyniki przeprowadzonych badań zostały opublikowane m.in. w dwutomowej monografii pt. Cmentarz Janowski we Lwowie: polskie dziedzictwo narodowe, która w 2017 roku została uhonorowana Nagrodą im. Oskara Haleckiego w konkursie „Książka Historyczna Roku”.

Zapraszamy na przygotowaną przez Instytut Historyczny US stronę internetową z geoportalem Cmentarza Janowskiego we Lwowie, który dzięki szczecińskim badaczom i wolontariuszom został odzyskany dla polskiej pamięci narodowej.

Jeszcze sporo pracy trzeba włożyć, by baza Cmentarza Janowskiego była w pełni funkcjonalna, jeszcze sporo zdjęć pozostało do wgrania, a jest już coś więcej niż tylko „szkielet danych”. To bardzo ważne przedsięwzięcie Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Wirtualna kontynuacja monografii Cmentarz Janowski we Lwowie.

Baza jest projektem rozwojowym. Zachęcamy do kontaktu (formularz na stronie w zakładce KONTAKT) osoby, które posiadają dane do tej pory nieuwzględnione w badaniach nad janowską nekropolią, ale też tych, którzy zechcieliby przekazać informacje dotyczące realizowanego przez prof. dr hab. Ryszarda Tomczyka i dr Barbarę Patlewicz kolejnego projektu o pochowanych na cmentarzach podlwowskich (informacje: zakładka PROJEKT).

Dyrekcja Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego