Karta Polaka często traktowana jako dokument o znaczeniu przede wszystkim symbolicznym. W czasie pandemii koronawirusa okazało się jednak, że może być bardzo ważna, przypomina portal zw.lt. Jej posiadacze znaleźli się wśród osób, które mają nadal prawo do wjazdu na teren RP, informuje portal Kresy24.pl.

Od niedzieli 15 marca zamknięto na 10 dni granice RP dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami mogą jednak wracać do Polski. Będą także poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Z kwarantanny zwolnione są jedynie osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów.

Zamknięcie polskich granic boleśnie odczuli mieszkańcy Litwy czy też innych krajów, którzy chcieli w ostatnim czasie wrócić do swoich domów z Zachodu przez Polskę. Okazało się to niemożliwe, gdyż na terytorium RP wpuszczani się tylko obywatele polscy, ich małżonkowie i dzieci, osoby, które mają w Polsce pozwolenie na stały pobyt. Władze RP w tak napiętej sytuacji zrobiły wyjątek również dla posiadaczy Karty Polaka, którzy oczywiście również muszą się liczyć z koniecznością kwarantanny.

„Karta Polaka jest wyrazem solidarności Polaków w Polsce, polskich władz, z rodakami poza granicami kraju. Ta solidarność przejawia się również w chwilach trudnych, które mamy teraz, czyli pandemii koronawirusa. Władze RP podjęły więc decyzję, że pomimo, iż ruch obywateli innych państw został wstrzymany, posiadacze Karty Polaka mogą do Polski wjeżdżać. To bardzo konkretny, namacalny znak znaczenia tego dokumentu. Tego rodzaju rozwiązania wynikają z samej idei Karty Polaka, czyli solidarności i łączności z Polakami na całym świecie” – powiedział zw.lt kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Litwie, konsul Marcin Zieniewicz.

Od poniedziałku 16 marca obowiązuje kwarantanna na Litwie. Oznacza to, że obywatele Litwy nie mogą wyjeżdżać z kraju, ale przebywający za granicą mają możliwość powrotu. Po powrocie będzie ich obowiązywała jednak 14-dniowa kwarantanna. Część przejść granicznych została zamkniętych, na przykład do Polski i z Polski można wjechać wyłącznie przez Budzisko-Kalwarię.

Źrodło: Kresy24.pl za zw.lt