W szóstą rocznicę dokonania przez Rosję aneksji Krymu, poprzedzającej agresję zbrojną we wschodniej Ukrainie, Polska niezmiennie potępia nielegalną okupację Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol.

Konsekwentnie popieramy integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 68/262 przyjętą 27 marca 2014 r. Podkreślamy trwałe zobowiązanie do nieuznania – teraz i w przyszłości – nielegalnej aneksji Krymu.

Nielegalna aneksja Krymu przeprowadzona przez Federację Rosyjską stanowi poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego oraz dla porządku prawnego stojącego na straży integralności terytorialnej i suwerenności wszystkich państw.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się bezprawnym działaniom podejmowanym przez Federację Rosyjską mającym na celu utrwalenie dokonanej aneksji. Militaryzacja Półwyspu Krymskiego oraz miasta Sewastopol ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo w regionie Morza Czarnego, zaś ograniczanie przepływu przez Cieśninę Kerczeńską stanowi pogwałcenie prawa międzynarodowego.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w zakresie praw człowieka na terytorium okupowanego przez Federację Rosyjską półwyspu, w tym prześladowaniem mniejszości tatarskiej i społeczności ukraińskojęzycznej. Wzywamy Federację Rosyjską do umożliwienia nieograniczonego dostępu do Krymu międzynarodowym organizacjom monitorującym przestrzeganie praw człowieka.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źrodło: gov.pl