Rada Unii Europejskiej opublikowała dekret w sprawie przedłużenia o sześć miesięcy indywidualnych sankcji za podważenie suwerenności Ukrainy.

Indywidualne sankcje UE za podważanie integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy w stosunku do osób fizycznych i prawnych są przedłużane decyzją Rady UE na sześć miesięcy, zgodnie z publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

„Niniejsza uchwała wchodzi w życie następnego dnia po publikacji. Ważna jest do 15 września 2020 r.”

– czytamy w dokumencie.

Decyzja rady została podjęta w drodze procedury pisemnej.

W komunikacie Rady UE napisano:

„Dzisiaj Rada postanowiła, że obecne sankcje za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające powinny zostać przedłużone o kolejne sześć miesięcy do 15 września 2020 r.”.

Obecnie sankcje indywidualne nakładane są na 175 osób i 44 osoby prawne po wykluczeniu z listy dwóch osób zmarłych.

Indywidualne sankcje obejmują zamrożenie aktywów bankowych i zakaz wjazdu do Unii Europejskiej.

Jagiellonia.org