Minister Kwiatkowski wziął udział w odsłonięciu tablicy Lecha Kaczyńskiego w Żytomierzu.

Tablicę upamiętniającą śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego odsłonięto w sobotę w Żytomierzu na Ukrainie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Sejmu oraz władz ukraińskich.

„Pamięci Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przyjaciela Ukrainy” – głosi napis. Tablica znajduje się na budynku z numerem jeden na ulicy Lecha Kaczyńskiego, nazwanej imieniem polskiego prezydenta w 2016 roku.

Odsłonięcia tablicy dokonali m.in. minister w KPRP Adam Kwiatkowski, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i wicepremier Ukrainy Hennadij Zubko.

Do uczestników uroczystości list wystosował prezydent Andrzej Duda, a odczytał minister Kwiatkowski. Andrzej Duda podkreślił, że cieszy się, iż władze i mieszkańcy Żytomierza pielęgnują pamięć o Lechu Kaczyńskim – „wybitnym mężu stanu i wielkim przyjacielu Ukrainy”.

„Prezydent Lech Kaczyński przywiązywał ogromną wagę do relacji polsko-ukraińskich. Nasze dobre stosunki uważał osobiście za wyraz faktycznego stanu wzajemnych uczuć i postaw Polaków i Ukraińców” – napisał prezydent Duda. Zaznaczył, że Lech Kaczyński jako polityk postrzegał polsko-ukraińskie relacje jako niezmiernie ważny element kształtowania solidarności europejskiej i współpracy regionalnej.

„I dlatego też konsekwentnie zmierzał do budowania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i dobrobytu narodów Europy Środkowej i Wschodniej, w której istotną rolę odgrywają oba nasze państwa” – czytamy w liście.

Prezydent Duda podkreślił, że to przesłanie zachowuje aktualność. „Polska i Ukraina mogą razem zbudować pomyślną przyszłość, opartą na szacunku i poczuciu solidarności, pielęgnując łączące nas dziedzictwo kulturowe oraz wspólnotę najwyższych wartości” – napisał polski prezydent.

Zaznaczył, że oba nasze narody bardzo wysoko cenią suwerenności swoich państw, bo mają wspólne doświadczenie jej braku i obcej dominacji.

Prezydent RP podziękował za pamięć o życiu, myśli i dziele śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. „Chciałbym życzyć nam wszystkim – Polakom i Ukraińcom – abyśmy zawsze pozostali wierni jego przesłaniu i solidarnie się wspierając, budowali przyszłość coraz lepszą dla obu naszych krajów i narodów” – napisał Andrzej Duda.

– To wydarzenie przypomina rolę i pokazuje Polakom, ale także Ukraińcom, tym wszystkim, którzy mieszkają na Żytomierszczyźnie, jakie znaczenie dla relacji polsko-ukraińskich miał i co wniósł prezydent Lech Kaczyński. (…) Dzisiaj widzimy, że to wszystko, co robił Lech Kaczyński spotkało się ze zrozumieniem i wdzięcznością – mówił o uroczystości minister Kwiatkowski.

Wicepremier ukraińskiego rządu przypomniał o działaniach prezydenta Lecha Kaczyńskiego na rzecz integracji Ukrainy z UE. – Zrobił bardzo dużo, żeby Ukraina była dziś krajem europejskim. (…) Lech Kaczyński zawsze wspierał Ukrainę. Był człowiekiem, który żył przyszłością – podkreślił.

Tablica powstała dzięki staraniom działającego w Żytomierzu Zjednoczenia Szlachty Polskiej, a ufundowała ją Fundacja Wolność i Demokracja. (PAP, inf. własna)

Jagiellonia.org / Prezydent.pl