W Żytomierzu będzie ulica Lecha Kaczyńskiego

Na wniosek stowarzyszenia zrzeszającego potomków szlachty polskiej ul. Iwana Czerniachowskiego zostanie przemianowana na cześć byłego prezydenta Polski.