J. Kaczyński: Jestem bardzo wzruszony, że mieszkańcy Żytomierza pamiętają o moim śp. bracie

List do mieszkańców Żytomierza i uczestników uroczystości.