Teraz to oficjalne! Ukraina, Wielka Brytania i Polska oficjalnie ogłosiły o uruchomieniu nowego trójstronnego formatu współpracy. Obszary współpracy między trzema krajami zostały omówione we wspólnym oświadczeniu ministrów spraw zagranicznych Polski, Wielkiej Brytanii i Ukrainy, wygłoszonym w Kijowie.

PRZYTACZAMY CAŁY TEKST WSPÓLNEGO OŚWIADCZENIA SZEFÓW RESORTÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH POLSKI, WIELKIEJ BRYTANII I UKRAINY:

„Polskę, Ukrainę oraz Wielką Brytanię łączą głębokie więzi historyczne, zbudowane w oparciu o wspólne wartości, przywiązanie do pokoju i bezpieczeństwa oraz wspólną historię powstrzymywania agresorów zagrażających wolności w Europie.

Podkreślamy, że każde państwo europejskie ma swobodę wyboru lub zmiany swoich ram współpracy ws. bezpieczeństwa, łącznie z traktatami sojuszniczymi, i że żadne państwo nie może uznawać żadnej części Europy za swoją strefę wpływu.

Nasze trzy kraje zwiększą wspólne wysiłki na rzecz ochrony stabilności i budowy odporności Ukrainy, wzmacniając demokrację na granicy Europy Wschodniej.

W tym celu my, Ministrowie Spraw Zagranicznych Polski, Ukrainy i Wielkiej Brytanii, zgodnie wyraziliśmy dzisiaj naszą intencję, aby opracować Trójstronne Porozumienie o Współpracy. Porozumienie Trójstronne będzie dowodem naszego zaangażowania na rzecz dalszego wzmacniania strategicznej współpracy oraz zobowiązań naszych trzech krajów w zakresie najważniejszych kwestii dotyczących wspierania Ukrainy.

Będziemy dalej wspólnie działać na rzecz rozwoju naszej kooperacji, która obejmuje koordynację wsparcia Międzynarodowej Platformy Krymskiej, pogłębianie współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie strategicznej komunikacji w celu przeciwdziałania dezinformacji – ale nie jest do tych obszarów ograniczona.

RP i Wielka Brytania będą kontynuować dostarczanie Ukrainie pomocy, stojąc w jedności z Ukrainą wobec trwającej rosyjskiej agresji, w pełni zaangażowani, by stać z ukraińskim narodem w jego wysiłkach na rzecz obrony suwerenności Ukrainy, jej niepodległości i integralności terytorialnej w ramach uznanych międzynarodowo granic”.

Przypomnijmy, portal Jagiellonia.org pisał o tej inicjatywie jeszcze 22 stycznia powołując się na Brytyjską Radę Geostrategii (The Council on Geostrategy), która przedstawiła na Twitterze mapę tego sojuszu.

Jagiellonia.org

ZOBACZ TAKŻE:

Szef NATO: Rosja musi wycofać wojska z Ukrainy, Gruzji i Mołdawii