Imieniem Wasyla Stusa został nazwany warszawski skwer u zbiegu ulic Batorego i alei Niepodległości. Dnia 15 marca 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie.

W uroczystości wzięli udział: Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych, Paweł Klimkin, minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce, Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Anna Nehrebecka-Byczewska, przewodnicząca Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy, Włodzimierz Paszyński, zastępca Prezydent m.st. Warszawy, stowarzyszenia ukraińskie działające w Polsce.

Przypomnijmy, że 9 lutego 2017 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy skwer Wasyla Stusa terenowi u zbiegu ul. Stefana Batorego i al. Niepodległości.

Wasyl Stus był wybitnym ukraińskim poetą drugiej połowy XX wieku, jedenym z najbardziej aktywnych przedstawicieli ukraińskiej inteligencji, która stworzyła ruch na rzecz odrodzenia języka i kultury ukraińskiej, obrony przed rusyfikacją, przywrócenia przemilczanego dorobku literackiego rodzimych klasyków i przedstawicieli tzw. „rozstrzelanego odrodzenia” lat dwudziestych. Sprzeciwiał się reżimowi w kwestiach narodowych i sferze praw człowieka. Żył w latach 1938 – 1985.

Jagiellonia.org / um.warszawa.pl / Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej