Republikanie Izby Reprezentantów Kongresu USA przedstawili propozycję nałożenia bezprecedensowo surowych sankcji na Rosję, Chiny i Iran.

Ta propozycja jest dostępna w raporcie pt. Wzmacnianie Ameryki i przeciwdziałanie globalnym zagrożeniom (Strengthening America & Countering Global Threats), opublikowanym przez wpływowy komitet partyjny złożony z około 150 kongresmenów.

Autorzy raportu nazywają Rosję, Chiny i Iran „najbardziej agresywnymi przeciwnikami Ameryki”. Wobec tych krajów proponuje się wprowadzenie „najostrzejszych sankcji kiedykolwiek zaproponowanych przez Kongres”.

W szczególności kongresmeni proponują uznać Rosję za państwo, które sponsoruje terroryzm i nałożyć sankcje na projekty związane z rosyjską ropą i gazem, rosyjskim długem państwowym oraz wprowadzić sankcje wobec osób kontrolowanych przez Rosję za granicą. Ponadto planowane jest opracowanie strategii bezpośredniego wsparcia narodu rosyjskiego w jego dążeniu do demokracji, z pominięciem rosyjskich władz.

Proponowane sankcje służą jako strategiczne rekomendacje i nie są projektem ustawy przedłożonym Kongresowi USA.

Jagiellonia.org