Tematem 10. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy, która odbyła się w Kijowie 7 i 8 czerwca 2019 r. było „Bezpieczeństwo – Rozwój – Demokracja. Razem silniejsi”.

Zdecydowano o zwiększeniu liczby przedstawicieli każdego parlamentu do 12 osób, a także utworzono czwartą komisję – Komisję ds. współpracy w obszarze bezpieczeństwa. Było to spełnienie postulatu wysuniękego przez stronę ukraińską podczas 9. Sesji w Wilnie.

Polskiej delegacji przewodniczył marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W jej skład wchodzili także wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, senator Małgorzata Kopiczko, a także posłowie Radosław Lubczyk i Marek Matuszewski oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Marszałek Karczewski przyznał, że nie można było znaleźć lepszego tematu.

„Stare hasło dyplomacji europejskiej: przede wszystkim bezpieczeństwo, nie straciło na aktualności. By prowadzić jakąkolwiek politykę, czy to tę zmierzającą do rozwoju, czy do umocnienia demokracji, trzeba po prostu istnieć”

– powiedział podczas otwarcia 10. Sesji Trójstronnego Zgromadzenia Parlamentarnego.

„Przykład państw bałtyckich i Polski wskazuje, że bezpieczeństwo może zapewnić jedynie Sojusz Północnoatlantycki, rozwój zaś Unia Europejska. Drzwi do nich powinny zatem stać otworem dla Ukrainy”

– podkreślił marszałek.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij otwierając obrady przypomniał, że w Donbasie nadal trwają walki, w których giną ludzie, a w ostatnich dniach nastąpiło zaostrzenie sytuacji.

„Temat o którym będziemy rozmawiać jest wyzwaniem dnia dzisiejszego stojącym przed Ukrainą, Polską i Litwą”

– powiedział Andrij Parubij .

Ocenił, że polityka zagraniczna Rosji ma na celu zniszczenie państwa Ukraińskiego. Dlatego podziękował za wsparcie Polski i Litwy w zapewnieniu Ukrainie bezpieczeństwa. Państw te, należące do NATO i Unii Europejskiej, są rzecznikami Ukrainy. Wspierają ją także na poziomie współpracy parlamentarnej.

„Liczę na dalsze wspieranie dążenia Ukrainy do Unii Europejskiej, jako ważne działanie na rzecz jej bezpieczeństwa”

– zaapelował.

Viktoras Pranckietis, przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej, zaznaczył, że poprzednie sesje zgromadzenia podkreślały kwestię współpracy z Ukrainą na rzecz zapewnienia jej bezpieczeństwa, także energetycznego oraz wsparcia w rozwoju gospodarczym.

„Rzeczywiste wsparcie dla Ukrainy musi być priorytetem”

– zaznaczył Pranckietis.

Drugiego dnia sesji, 8 czerwca, przedstawiciele parlamentów pracowali w trzech komisjach. Komisja ds. Rozwoju Współpracy Gospodarczej, Regionalnej i Lokalnej z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego i posła Marka Matuszewskiego, koncentrowała się na kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Omówione zostały sposoby dostarczania surowców do produkcji energii, aby uniezależnić się od dostaw z Rosji. Minister przedstawił jako przykład takiego działania sprowadzanie do Polski ciekłego gazu drogą morską, do gazoportu w Świnoujściu. Mówiono, że Polska mogłaby stać się pośrednikiem w dostarczaniu gazu skroplonego na Ukrainę. W pracach Komisji Współpracy Humanitarnej i Kulturalnej Polskę reprezentowała senator Małgorzata Kopiczko. Rozmawiano m.in. o znaczeniu uniezależnienia się kościoła prawosławnego na Ukrainie. 6 stycznia 2019 r. ukraińska cerkiew uzyskała od Patriarchatu Konstantynopolitańskiego status kanonicznej cerkwi autokefalicznej. W posiedzeniu Komisji ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy uczestniczył wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz poseł Radosław Lubczyk. Rozmawiano m.in. o budowaniu koalicji państwa europejskich wspierających Ukrainę na drodze do Unii Europejskiej. Potwierdzono także wsparcie dla Mołdawii i Gruzji na drodze do integracji europejskiej.

Podczas sesji plenarnej wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz powiedział, że w pełni popiera ustalenia dotyczące wspierania Ukrainy. Powiedział, że współpraca w ramach Partnerstwa Wschodniego ma ogromne znaczenie. Jego zdaniem nawiązanie przez Polskę i Litwie współpracy z krajem należącym dłużej do Unii Europejskiej, znacząco wzmocni tę współpracę.

„Powinniśmy myśleć o działaniu małymi krokami. Do tej naszej dwójki, która wspiera Ukrainę, w pierwszej kolejności należy dołorzyć Szwecję i postarać się o jej wsparcie”

– powiedział.

Na zakończenie marszałek Karczewski zaprosił na kolejną sesję Zgromadzenia w przyszłym roku do Polski.

„Niezwykle wysoko oceniamy działalność Trójstronnego Zgromadzenia. Bardzo wysoko oceniamy współpracę z Litwą i Ukrainą”

– zapewnił marszałek.

Rano tego dnia marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Viktoras Pranckietis oraz przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij oddali chołd ofiarom Wielkiego Głodu na Ukrainie.

Źrodło: Senat.gov.pl