Projekt ustawy H.R.3047 o wspieraniu Ukrainy w ochronie jej niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej wniesiony do Kongresu USA świadczy o tym, że w przypadku otwartej agresji ze strony Rosji przeciwko Ukrainie Waszyngton będzie miał duży zestaw narzędzi do wspierania Kijowa – powiedział w komentarzu dla wydania Segodnya.ua pułkownik Dmytro Tymczuk, deputowany Rady Najwyższej, koordynator grupy Opór Informacyjny.

„Od chwili, gdy Stany Zjednoczone przyznają Ukrainie taki status [Major Non-NATO Ally] na Kremlu, zrozumieją wyraźnie, że nie jest to już tylko kwestia deklaracji, potępień itp., lecz rzeczywistej pomocy wojskowej. Oczywiście żołnierze amerykańscy nie będą walczyć o Ukrainę, ale Stany Zjednoczone zapewnią nam znaczną pomoc wojskową, w tym technologiczną”.

Dmytro Tymczuk

Deputowany Rady Najwyższej, koordynator grupy Opór Informacyjny, pułkownik Sił Zbrojnych Ukrainy

Zauważył, że chodzi o znacznym wzroście zarówno współpracy wojskowo-politycznej, jak i wojskowo-technicznej, i przypomniał o wojennym Lend-Lease Act, dzięki któremu dzięki Związek Sowiecki uniknął miażdżącej porażki na początku II wojny światowej.

Wśród zadań amerykańskiej polityki wobec Ukrainy autor wymienia między innymi poparcie dla prawa Ukrainy do „obrony przed rosyjską agresją poprzez otrzymanie pomocy USA w dziedzinie bezpieczeństwa”, poparcia dla euroatlantyckiej i europejskiej integracji Ukrainy. Ustawa proponuje „w porozumieniu z rządem ukraińskim wzmocnienie odstraszania, stabilności i samoobrony Ukrainy, w tym poprzez odpowiednie zaopatrzenie w broń i sprzedaż śmiercionośnych przedmiotów obrony siłom zbrojnym Ukrainy”.

Jednak kluczowym jest paragraf 5 projektu ustawy:

„W okresie rozpoczynającym się z dniem wejścia w życie tej ustawy i kończącym się w dniu przystąpienia Ukrainy do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, o którym mowa w Deklaracji Szczytu NATO w Bukareszcie, prezydent może ustalić, że w celu przekazania lub ewentualnego przekazania broni lub usług obronnych, zgodnie z ustawą o kontroli eksportu broni, ustawą o pomocy zagranicznej z 1961 r. lub innymi przepisami prawa, Ukraina powinna być uważana za głównego sojusznika spoza NATO”.

Przypomnijmy, w Izbie Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych został przedstwiony projekt ustawy o zapewnieniu Ukrainie wsparcia dla zachowania niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej oraz przyznaniu jej statusu głównego sojusznika wojskowo-politycznego USA – informuje Ambasada Ukrainy w Waszyngtonie.

Chodzi o wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy, w szczególności poprzez transfer broni, sprzedaż defensywnej broni – uzbrojenia przeciwpancernego, obrony wybrzeża i obrony powietrznej, a także wzmocnienie zdolności przeciwstawiania się rosyjskim atakom cybernetycznym.

Przewiduje również nadanie temu krajowi statusu głównego sojusznika USA poza NATO w okresie od daty wejścia w życie ustawy do przystąpienia Ukrainy do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego.

PRZECZYTAJ:

USA: Ukraina i Gruzja są długoterminowymi bastionami chroniącymi Zachód przed agresją Rosji

PO PRZYJĘCIU USTAWY WASZYNGTON BĘDZIE MUSIAŁ WSPIERAĆ:

– suwerenność, niezależność i integralność terytorialną Ukrainy w ramach jej uznanych międzynarodowo granic, integracji euroatlantyckiej i europejskiej;

– prawa Ukraińców do swobodnego określania swojej przyszłości oraz podejmowania niezależnych i suwerennych decyzji w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa bez ingerencji, zastraszania lub nacisków ze strony innych krajów;

– prawo Ukrainy do obrony przed agresją Federacji Rosyjskiej poprzez udzielanie pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych;

– dalszę konsolidację wartości demokratycznych, wzmocnienie praworządności, zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności w sektorze publicznym, a także zwalczanie korupcji.

Jagiellonia.org

ZOBACZ TAKŻE:

„USA pozostaną tu na długo”: Kurt Volker zabrał głos przed drugą turą wyborów prezydenckich na Ukrainie

Kurt Volker: okupacja części Ukrainy i Gruzji nie jest przeszkodą dla członkostwa w NATO

Bałtycko-Czarnomorska Szachownica. Strategia przetrwania w warunkach rosyjskiej wojny hybrydowej