Rozstrzelać Polaków! Stalinowskie ludobójstwo na Polakach

80. rocznica stalinowskiego ludobójstwa na Polakach. Rosjanie jeszcze bardziej kochają czerwonego mordercę

Stalinowskie ludobójstwo na Polakach. W Internecie opublikowano odtajnione dokumenty

Timothy Snyder: Obszar skrwawionych ziem w całości pokrywa się z terytorium dawnej Rzeczypospolitej