Stalinowskie ludobójstwo na Polakach. W Internecie opublikowano odtajnione dokumenty

Zbiór online obejmuje 30 odpowiednich dokumentów, opublikowanych przez Centrum Badań Ruchu Wyzwoleńczego we współpracy z archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Materiały są dostępne na stronie internetowej Archiwum Elektronicznego Ukraińskiego Ruchu Wyzwoleńczego.