W Internecie opublikowano odtajnione dokumenty dotyczące Operacji Polskiej NKWD (1937–1938) przeprowadzonej na terytorium okupowanej przez czerwoną Rosję Ukrainy. Dokumenty dotyczą Wielkiego Terroru sowieckich służb specjalnych na terenie byłej ukraińskiej SRR wobec ludności polskiej.

Zbiór online obejmuje 30 odpowiednich dokumentów, opublikowanych przez Centrum Badań Ruchu Wyzwoleńczego we współpracy z archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Materiały są dostępne na stronie internetowej Archiwum Elektronicznego Ukraińskiego Ruchu Wyzwoleńczego.

ZOBACZ WIĘCEJ TU>>>

W trakcie Operacji na terenie okupowanej przez czerwoną Rosję Ukrainy (czyli na terytorium tzw. Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej) aresztowano ok. 56 tys. Polaków, część z nich wysłano do obozów koncentracyjnych, a 47 327 osób rozstrzelano.

PRZECZYTAJ:

Łubianskije malcziki − stalinowscy kaci

Rozstrzelać Polaków! Stalinowskie ludobójstwo na Polakach

Jednocześnie materiały zawierają informacje o tym, jak ta operacja została przygotowana i przeprowadzona.

Oprócz doniesień o specyfice operacji i rozkazów NKWD dotyczących właściwego prowadzenia terroru ze względu na „pochodzenie etniczne”, zbiór obejmuje:

– spis skazanych i aresztowanych wojskowych oskarżonych o przynależność do „Polskiej Organizacji Wojskowej” (POW);

– raport czekistów o działalności agentów obcych wywiadów na okupowanym przez czerwoną Rosję terytorium Ukrainy (tzw. Ukraińskiej SRS);

– dane o liczbie osób zatrzymanych przez NKWD Ukraińskiej SRR podczas Operacji Polskiej NKWD (1937–1938).

W pierwszym akapicie rozkazu Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRS Nikołaja Jeżowa mówi się, że od 2 sierpnia 1937 r. konieczne jest rozpoczęcie zakrojonej na szeroką skalę operacji, której celem jest całkowite zniszczenie lokalnych organizacji „Polskiej Organizacji Wojskowej”.

W szczególności w dokumencie podkreślono konieczność likwidacji „sabotażowo-szpiegoskich” oraz powstańczych kadr POW w obiektach przemysłowych, w transporcie, w sowchozach i kołchozach. „Operacja musi zostać zakończona w ciągu trzech miesięcy, czyli do 20 listopada” – czytamy w rozkazie.

KOMENTARZ REDAKCJI

„Być Polakiem w Związku Sowieckim w 1938 roku to mniej więcej to samo, co być Żydem w III Rzeszy” – powiedziała Helena Trybel, matka byłego premiera Ukrainy Jurija Jechanurowa. W stalinowskiej Rosji Polacy mieli zostać wyniszczeni tylko dlatego, że są Polakami. Jak obliczył historyk Uniwersytetu Harvarda, profesor Terry Martin, w czasie „Wielkiego terroru” w latach 1934-1939 Polak mieszkający w ZSRR miał 31 razy większą szansę być rozstrzelanym niż wynosiła średnia dla innych grup narodowościowych.

„Bardzo dobrze! Kopcie i czyśćcie nadal ten polsko-szpiegowski brud. Niszczcie go w interesie Związku Sowieckiego” – napisał Józef Stalin na raporcie, w którym Nikołaj Jeżow poinformował go o pierwszych masowych aresztowaniach Polaków. Enkawudziści natrętnie wykonywali zalecenia krwawego rosyjskiego dyktatora.

Prawni spadkobiercy stalinowskich czekistów nie wstydzą się swojej przeszłości. Nikt nie okazał skruchy za bestialskie czyny poprzedników, nikt nie zrezygnował z użycia podobnej praktyki w przyszłości, nikt nie przekonał świata, że coś podobnego więcej już się nie powtórzy. Nie! Wprost przeciwnie. Po dojściu Putina do władzy, rosyjscy czekiści zaczęli demonstracyjnie i otwarcie szczycić się przeszłością swoich poprzedników. Na przykład, Nikołaj Patruszew, przewodniczący Federalnej Służby Bezpieczeństwa, w wywiadzie dla „Komsomolskiej prawdy” z dn. 20 grudnia 2000 roku poświęconym obchodom Dnia Czekisty, oświadczył: „Nie zrezygnowaliśmy ze swojej przeszłości, Historia Łubianki przeszłego stulecia, które odchodzi, to nasza historia”.

ZOBACZ TAKŻE:

WIDEO. Rosjanie składają kwiaty na grobie Stalina

Według badań Wszechrosyjskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, aż 62 proc. Rosjan uważa, że w miejscach publicznych powinno się umieszczać znaki upamiętniające osiągnięcia Józefa Stalina. W szczególności chodzi o tablice pamiątkowe, cytaty, popiersia i obrazy. Przeciwnego zdania jest 31 proc. badanych. Stalin został również wybrany najwybitniejszym człowiekiem w dziejach. Na uwagę zasługuje fakt, że w Rosyjskim Kościele Prawosławnym istnieje ruch na rzecz kanonizacji Józefa Stalina.

Przypomnijmy, w okresie stalinizmu zamordowano kilkadziesiąt milionów obywateli Związku Sowieckiego. Ogólna liczba ofiar śmiertelnych, związanych z umocnieniem bolszewickiego totalitaryzmu w okresie od 1917 do 1989 roku, ocenia się minimum na 61 milion osób (niektórzy uczeni uważają, że ta cyfra jest dwukrotnie zaniżona).

Jagiellonia.org