Timothy Snyder: Obszar skrwawionych ziem w całości pokrywa się z terytorium dawnej Rzeczypospolitej

„Zapomnieć przeszłość oznacza zgodzić się z jej powrotem” powiedział kiedyś Winston Churchill.