Wczoraj Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o uproszczonej procedurze zatrudniania lekarzy z zagranicy, w szczególności z Ukrainy i Białorusi, do pracy w Polsce w ramach walki z pandemią koronawirusa – informuje Kancelaria Prezydenta RP.

Lekarzy, pielęgniarki i inni medycy spoza Unii Europejskiej będą mogli przyjechać do Polski zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, którą polski parlament przyjął 27 listopada.

Zgodnie z ustawą będą obowiązywały uproszczone warunki potwierdzania dyplomów. Nostryfikacja, zaliczenie odpowiedniego stażu podyplomowego i zdanie odpowiedniego egzaminu lekarskiego nie są wymagane.

Ale niezbędne wymagania to minimum trzyletnie doświadczenie w tej specjalności w ciągu ostatnich pięciu lat, uzyskanie zezwoleń na pobyt w Polsce, znajomość języka polskiego.

Ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych wprowadza rozwiązania dotyczące wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. Została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 29 grudnia pod poz. 2401. Wejdzie w życie 30 grudnia 2020 r., z wyjątkiem niektórych przepisów.

Jagiellonia.org