Członkowie Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa zebrani na bilatelarnej naradzie w dniu 24 stycznia 2019 r. w Rzeszowie wobec zbliżającej się piątej rocznicy napaści Rosji na Ukrainę i bezprawnej aneksji Krymu oraz Sewastopola, uznają za konieczne ponownie potwierdzić polsko-ukraińską wspólnotę ocen i poglądów na tę kwestię.

Zgodnie przypominamy, że w lutym 2014 r. miało miejsce integralności terytorialnej suwerennej Ukrainy, a następnie od marca 2014 r. nielegalna okupacja Krymu. Jeszcze raz wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec rosyjskiej agresji i późniejszych działań mających na celuutrwalenie jej skutków. Krym pozostaje niezmiennie częścią terytorium Ukrainy.

Chcemy podkreślić znaczenie stanowiska zajętego przez społeczność międzynarodowąsformulowanego m.in.:

1. w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 28/262 z 27 marca 2014 r.;
2. w potępieniu rosyjskiej agresji przez Radę Europejską z 3 marca 2014 r.;
3. w Deklaracji Krymskiej z 25 lipca 2018 r., ogłoszonej przez USA, do której dołączyła Polska, jednoznacznie opowiadającej się za odbudowaniem integralności terytorialnej Ukrainy.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na szkodliwość postaw kompromisowych reprezentowanych przez część europejskich i światowych środowisk politycznych, działaczy kulturalnych i społecznych, którzy odwiedzając Krym i biorąc udział w przedsięwzięciach organizowanych przez rosyjską administrację okupacyjną na półwyspie, akceptują łamanie prawa międzynarodowego i stosowanie przemocy w stosunkach między państwami.

Z wielkim niepokojem obserwujemy pogarszanie się sytuacji na Krymie w związku z aneksją i okupacją, nierespektowaniem praw człowieka na tym terytorium: prześladowanie i zastraszanie oraz dławienie swobód Tatarów Krymskich, Ukraińców i przedstawicele innych narodowości. Domagamy się także uwolnienia 70 więźniów politycznych – mieszkańców Krymu, bezprawnie pozbawionych wolności i więzionych w rosyjskich zakładach karnych.

Zgodnie przypominamy, że w lutym 2014 r. miało miejsce integralności terytorialnej suwerennej Ukrainy, a następnie od marca 2014 r. nielegalna okupacja Krymu. Jeszcze raz wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec rosyjskiej agresji i późniejszych działań mających na celuutrwalenie jej skutków. Krym pozostaje niezmiennie częścią terytorium Ukrainy.

Przewodniczący polskiej części
Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa
Jan Malicki

Przewodniczący ukraińskiej części
Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa
Witalij Portnikow

ZOBACZ TAKŻE:

Krym to Ukraina – oświadczenie Departamentu Stanu USA

Departament Stanu: Krym to Ukraina! USA nie anulują sankcji, dopóki Rosja nie zwróci półwyspu