Z głębokim żalem informujemy, że odszedł od nas o 2 nocy 6 kwietnia 2021 r. śp. biskup senior diecezji kijowsko-żytomierskiej Jan Purwiński. O tym na Facebooku poinformowała rada miasta Żytomierza.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.

Biskup senior diecezji kijowsko-żytomierskiej Jan Purwiński urodził się w polskiej rodzinie na Łotwie w 1934 r. W 1961 r. przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął działalność duszpasterską w Dyneburgu – mieście będącym największym skupiskiem ludności polskiej w Łatgalii. W 1977 roku przyjechał na Ukrainę – początkowo pracował jako wikariusz, później został proboszczem. Pełniąc duszpasterską posługę w parafii św. Zofii w Żytomierzu, w 1981 roku objął także obowiązki wikariusza biskupa Ukrainy i Mołdawii. W 1983 r. otrzymał tytuł honorowy osobistego kapelana Jana Pawła II, a w styczniu 1991 r. został mianowany biskupem ordynariuszem diecezji żytomierskiej, która obejmowała wtedy terytorium 8 obwodów Ukrainy. Wraz z utworzeniem w 1998 roku diecezji kijowsko-żytomierskiej stał się jej biskupem ordynariuszem z kurią w Żytomierzu. Dzięki jego posłudze Kościół katolicki na Żytomierszczyźnie przetrwał najtrudniejszy dla niego okres prześladowań i radykalnego komunizmu. Biskup Jan Purwiński był też jednym z pierwszych inicjatorów powstania ruchu polonijnego oraz obrońcą polskiej kultury i historii. Dzięki jego staraniom udało się ocalić polski cmentarz w Żytomierzu – jedną z większych nekropolii katolickich położonych na dawnych Kresach, na którym spoczywają m.in. rodziny Paderewskich, Moniuszków, Dąbrowskich i Czackich. Biskup Purwiński aktywnie bronił języka polskiego, starając się przede wszystkimn o to, by miejscowi Polacy mogli modlić się w ojczystym języku. Przyczynił się do powstania Kapelanii Polskiej Żytomierszczyzny. W 2011 roku przeszedł na emeryturę, jednak do dziś bierze aktywny udział w wielu przedsięwzięciach inicjowanych przez miejscowe organizacje polonijne. Za swoją działalność i patriotyzm został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. (IPN)

Zdjęcie: kmc.media