11 września w Kamieńcu Podolskim odbyły się uroczystości w ramach tegorocznych obchodów chocimskich w Winnickim Okręgu Konsularnym.

We mszy z okazji 400. rocznicy bitwy chocimskiej oraz 300. rocznicy poświęcenia świątyni, którą w odrestaurowanym kościele i klasztorze ss. dominikanek celebrowali ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej bp Leon Dubrawski oraz bp pomocniczy diecezji Radosław Zmitrowicz, uczestniczyli konsul generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Robert Czyżewski z małżonką, przedstawiciele duchowieństwa i organizacji polskich ziemi kamieniecko-podolskiej, Polacy Podola oraz mieszkańcy miasta i okolic.

Mszę poprzedziła sztuka w wykonaniu miejscowej młodzieży, która odegrała sceny z życia mieszkańców miasta rozstrzelanych w więzieniu NKWD zorganizowanym w świątyni w latach 1923-1941 lub zesłanych do Azji Centralno-Wschodniej w okresie stalinowskiego Wielkiego Terroru.

Było to drugie nabożeństwo w tej świątyni – pierwszą mszę w oddanym diecezji kościele w 1996 r. odprawił śp. o. Alojzy Kosobucki.
W murach klasztoru, w którym utworzono memoriał-muzeum upamiętniające represje i męczeństwo chrześcijan i Żydów w XX w., otwarto finansowaną ze środków Konsulatu Generalnego RP w Winnicy wystawę poświęconą bitwie chocimskiej 1621 r. Podczas prezentacji wystawy przemowy wygłosili historyk dr Walery Nesterenko i przewodniczący Stowarzyszenia rekonstruktorów Liga Baronów oraz pracownik Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie dr Tomasz Szajewski. Stworzenie memoriału jest częścią projektu muzealnego proboszcza katedry pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kamieńcu-Podolskim ks. Romana Twaroga.

Uroczystości kamienieckie zakończono ponad dwugodzinnym koncertem „Sarmacka pieśń zwycięstwa” w wykonaniu zespołu „Choreja Kozacka”. Na Starym Zamku śpiewano polskie i ukraińskie pieśni z tamtego okresu – koncert rozpoczęto wykonaniem „Bogurodzicy”.

Współorganizatorami obchodów w Kamieńcu Podolskim były Konsulat Generalny RP w Winnicy, Польський Інститут у Києві / Instytut Polski w Kijowie, Państwowe Muzeum Historyczne w Kamieńcu Podolskim oraz Katedra pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim.

Uroczystości w Kamieńcu Podolskim były kontynuacją tegorocznych obchodów rocznicowych 400-lecia bitwy chocimskiej zainicjowanych przez Konsulat Generalny RP w Winnicy. Wydarzeniem zamykającym tegoroczne obchody rocznicowe będzie konferencja naukowa na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza (22-23 października br.).

Źródło: Facebook, Konsulat Generalny RP w Winnicy

Fot. KG RP w Winnicy