Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 6 września 2017 r. w Krynicy-Zdroju spotkał się z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Andrijem Parubijem, który przyjechał na Forum Europa Karpat.  Politycy rozmawiali m.in. o przejściach granicznych między obu państwami, o tzw. planie Marshalla dla Ukrainy, a także o wspólnych inicjatywach.

Marszałek wyraził zadowolenie z udziału w Forum przewodniczącego Parubija. Podkreślił, że jego udział w Forum Europa Karpat podnosi prestiż tego wydarzenia. Marszałek poinformował przewodniczącego, że wkrótce udaje się do Kijowa, gdzie odbędzie się uroczystość nadania imienia Zbigniewa Religi bibliotece medycznej.

Przewodniczący Rady Najwyższej prosił marszałka o wsparcie w kwestii rozbudowy istniejących i otwarcia nowych przejść granicznych między Polską a Ukrainą. Zdaniem Parubija wprowadzenie ruchu bezwizowego dla Ukraińców sprawiło, że tych przejść jest za mało. Podkreślił, że strona ukraińska już zarezerwowała w swoim budżecie pieniądze na ten cel. Mówił, że potrzebna jest koordynacja prac ze strona polską. Podkreślił, że jedno z przejść zbudowane zostanie w Bieszczadach, co może wpłynąć na rozwój ruchu turystycznego między obu państwami.

Marszałek zapewnił przewodniczącego o wsparciu dla budowy przejść granicznych. Zdaniem marszałka to będzie służyło umacnianiu przyjaźni i zrozumieniu między obu społeczeństwami. Takie zrozumienie służy budowie bezpiecznej przyszłości. Marszałek podkreślił, że do Polski przyjeżdża dużo Ukraińców i ich obecnośc jest akceptowana przez polskie społeczeństwo.

Politycy ponadto rozmawiali o wspólnej inicjatywie napisania listu w sprawie Nord Stream II i „Planie Marshalla” dla Ukrainy.

Jagiellonia.org / senat.gov.pl